IV Velykų sekmadienis

SKELBIMAI
2019 m. gegužės mėn. 12 d.

 

1. Gegužės mėnuo skiriamas Švč. Marijos garbei. Eilinėmis dienomis Marijos litaniją giedosime prieš vakaro šv. Mišias 17.30, o sekmadieniais prieš Sumos šv. Mišias 11.30.

2. Antrąją šv. Velykų dieną užsidegė Pagramančio (Tauragės raj.) parapijos klebonija. Maža parapija neišgali atstatyti pastato, todėl šiandien bažnyčios centre padėta aukų dėžutė. Savo auka visus kviečiame prisidėti prie Pagramančio klebonijos atstatymo.

3. Gegužės 18 d. (šeštadienį) Klaipėdos šv. Pranciškaus Asyžiečio koplyčioje (Savanorių g. 4) vyks  maldų ir šlovinimo vakaras už Klaipėdos miesto tikėjimo atsinaujinimą.
15.00 val. šv. Mišios, po jų Švč. Sakramento adoracija ir šlovinimas.

4. Gegužės 19 d., kitą sekmadienį, 12 val. šv. Mišiose melsimės už prieš 5 m. mirusį mūsų Sumos choro vadovą maestro Gediminą Purlį. Po šv. Mišių mūsų parapijos Sumos choras surengs trumpą koncertą.

5. Gegužės 19 d., kitą sekmadienį, 10 ir 12 val. šv. Mišiose sutuoktiniai atnaujins Santuokos pažadus. Pakvieskime visas Bažnytinėje Santuokoje gyvenančias poras išgyventi jų vestuvių dieną primenančią akimirką. Po 10 val. šv. Mišių vyks Klaipėdos miesto Šeimos centro tarptautinės šeimos dienos proga organizuoto atviruko konkurso apdovanojimai. Parodą galima apžiūrėti bažnyčios gale.

6. Parapijos vaikams ir jaunimui nuo 10 iki 18 metų birželio 24-29 d. organizuojama stovykla „SPIEČIUS 2019“. Visus, norinčius dalyvauti, iki birželio 1 d. kviečiame registruotis parapijos raštinėje. Platesnę informaciją rasite bažnyčios skelbimų lentoje arba parapijos internetinėje svetainėje.

7. Gegužės Artumos numeris skirtas drąsai, kurią popiežius Pranciškus įvardija kaip vieną iš penkių šiuolaikinio šventumo požymių. Kas mums yra drąsa? Kaip išdrįsti liudyti tikėjimą netgi nepalankioje aplinkoje? Taip pat skaitykite apie tai, ar joga ir kitos rytų religijų praktikos priimtinos krikščionims ar ne. Artumą rasite bažnyčios gale arba knygynėlyje.