IV Velykų sekmadienis

SKELBIMAI
2020 m. gegužės mėn.
3 d.

  1. Šiandien IV - asis Velykų sekmadienis. Švenčiame Motinos dieną. Vakar savo maldose prisiminėme mirusias mamas, o šiandien Dievo malonių meldžiame gyvosioms mūsų mamoms. Šv. Mišių pabaigoje laiminsime visas mamas.
  1. Šiandien taip pat ir maldų už pašaukimus diena. Meldžiamės už kunigus ir naujus pašaukimus, kad Viešpats gausintų ir stiprintų mūsų ganytojus.
  1. Gegužės mėnuo skiriamas Švč. Marijos garbei. Eilinėmis dienomis Marijos litaniją giedosime prieš vakaro šv. Mišias 17.30 val., o sekmadieniais prieš šv. Mišias 9.30 val.
  1. Kitas antradienis - pirmas mėnesio antradienis. 18 val. šv. Mišiose melsimės į šv. Antaną aukotojų ir visų dalyvaujančiųjų intencijomis.
  1. Kviečiame apsilankyti Youtube paskyroje Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės parapija. Ten aštuonis penktadienius iš eilės rasite laideles, skirtas susipažinti su mūsų bažnyčios istorija, sakraliniais objektais, bei tikėjimo dalykais, kuriuos šie objektai ženklina ir atskleidžia. 
  1. Nuo balandžio 27 d., pirmadienio,leidžiama aukoti šv. Mišias dalyvaujant tikintiesiems, tačiau ribojant jų skaičių. Įleidžiami į bažnyčią tikintieji su veidą dengiančiomis kaukėmis, išlaikant saugų atstumą tarp pamaldų dalyvių. Kol nenutarta kitaip, šv. Mišios su tikinčiaisiais aukojamos kasdien, išskyrus sekmadienius. Platesnė informacija atskirame Vyskupų konferencijos laiške internetinėje svetainėje arba bažnyčios skelbimų lentoje.
  1. Raštinėje ir toliau budi parapijos kunigai, pasirengę teikti sakramentinius patarnavimus, jūsų intencijomis aukojamos šv. Mišios. Užprašyti šv. Mišias galima trimis būdais: Atvykus į parapijos raštinę; 2. Telefonu 8-46-410120 arba 8-601-64256. 3. Elektroniniu paštu (nurodykite savo tel. numerį). Sutarus tikslią datą, auką galima pervesti bankiniu pavedimu į parapijos sąskaitą (Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės parapija, LT677300010002328208), pavedimo paskirtyje nurodant „auka už mišias“ ir įrašant sutartą datą ir laiką, bei vardus tų, už kuriuos prašėte šv. Mišių. Aukoti galima ir parapijos išlaikymui, mokėjimo paskirtyje nurodant „Parapijos reikmėms“.
  1. Kviečiame prisidėti prie Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės parapijos puoselėjimo, paskiriant 1,2 % gyventojų pajamų mokesčio. Paramą šiuo metu geriau skirti, užpildant prašymą elektroniniu būdu per VMI elektroninio deklaravimo sistemą (EDS).