Jaunimo savaitgalis Telšiuose

Paskutinį lapkričio šeštadienį, nors ir nereikėjo eiti į mokyklą, mūsų parapijos jaunimas jau 9 valandą ryto būriavosi prie Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės bažnyčios. Lydimi vadovių Irinos ir Lilijos, autobusu išvykome į Telšių vyskupijos jaunimo atsinaujinimo dieną „Būk kas esi“.

Vos atvykę į Telšius, mes išlipome iš autobuso ir nužingsniavome į Telšių krepšinio areną, kur praleidome dalį dienos, šlovindami Dievą giesmėmis, išklausydami klieriko Ginto Petkevičiaus katechezę ir liudijimą, bei šokdami ir dainuodami grupės „Cherry Cake“ koncerte.

Kadangi po koncerto buvome gana išalkę, visi pasukome Telšių „Džiugo“ gimnazijos link pavalgyti pietų, kur vėliau turėjome labai įdomius jaunimo užsiėmimus.

Nuostabią dieną vainikavo susitaikinimo pamaldos Telšių Katedroje, o Šv. Mišias aukojo Telšių vyskupas Kęstutis Kėvalas.

Dėl šalčio nejausdami rankyčių ir kojyčių, bet sušildytomis širdimis skubėjome į autobusą. Dauguma pavargusiųjų užsnūdo, o kas neužsnūdo, dalinosi savo įspūdžiais apie šį puikų renginį.
 

Kristina Noreikaitė