Jėzaus Krikštas

SKELBIMAI
2019 m. sausio mėn. 13 d
.

 

1. Šiandien Viešpaties Kristaus krikšto šventė. Tai paskutinė Kalėdų laikotarpio diena. Po to prasideda eilinis liturginis laikas.

2. Šiandien sausio 13-oji – Laisvės Gynėjų diena. Raginame nepamiršti maldos už Tėvynę Lietuvą bei už žuvusius jos gynėjus.

3. Šiandien po Sumos skambės Laisvės gynėjų dienai skirtas koncertas. Mūsų parapijos Sumos choras kartu su solistais atliks Kanadoje gyvenančio išeivijos lietuvio kompozitoriaus Aleksandro Stankevičiaus „Requiem“. Praėjusią vasarą viešėdamas Lietuvoje, kompozitorius padovanojo mūsų Sumos chorui natas. Tad šiai ypatingai dienai skiriama ypatinga premjera! Maloniai kviečiame!

4. Penktadienį prasideda maldų už krikščionių vienybę aštuondienis. Sausio 18-25 d. įprastomis sąlygomis, giedant arba recituojant, maldą „Visi tebūna viena...“ galima pelnyti visuotinius atlaidus.

5. Ar šventumas skirtas kiekvienam žmogui? Ir man? Ar šventas žmogus yra normalus? Kaip suderinti šventumo siekį su mūsų nuodėmingumu? Popiežius Pranciškus mus kviečia pamąstyti apie tai, dėl ko mes tapome katalikais ir koks mūsų kelias šiame pasaulyje. „Artumos“ žurnale apie tai skaitykite įsigiję bažnyčios gale.