Kalėdos

SKELBIMAI
2018 m. gruodžio mėn. 25 d.

 

1. Lietuvos Caritas organizuoja akciją „Gerumas mus vienija“. Jos metu bažnyčios gale kviečiame už auką įsigyti žvakeles. Visos surinktos aukos skiriamos Caritas gailestingumo darbams paremti.

2. Gruodžio 24 d. - Kūčios. tądien Lietuvoje laikomasi pasninko. Kūčių vakarą, kaip įprasta, 18 val. šv. Mišių nebus. Kalėdų nakties šv. Mišios prasidės 22 val.
Šiandien pirmoji šv. Kalėdų dieną šv. Mišios bus aukojamos sekmadienio tvarka 8, 9, 10, 12 ir 18 val.
Antrąją šv. Kalėdų dieną (gruodžio 26 d.) šv. Mišios mūsų bažnyčioje bus aukojamos 8, 10, 12 ir 18 val.
Šių šv. Mišių metu melsimės aukotojų intencijomis. Šioms Mišioms galite paaukoti auką įmesdami į tam skirtas aukų dėžutes, kurios yra prie prakartėlės ir bažnyčios priekyje.

3. Gruodžio 28 d. (penktadienį) po vakaro šv. Mišių mūsų bažnyčioje Kalėdinį koncertą dovanos Palangos pučiamųjų orkestras.

4. Gruodžio 29 d. (šeštadienį) 16 val. mūsų bažnyčioje vyks bažnytinių chorų Kalėdinių giesmių festivalis. Jame dalyvaus ir du mūsų parapijos kolektyvai. Ateikite pasiklausyti Kalėdinių giesmių!

5. Kitą sekmadienį (gruodžio 30 d.) švęsime Šventosios Šeimos šventę. Šią dieną vyks oficiali Telšių vyskupo Kęstučio Kėvalo vizitacija mūsų parapijoje. Jos metu vyskupui bus pateikiama išsami ataskaita apie parapiją, jos veiklą, pastoraciją. 12 val. vyskupas aukos šv. Sumos Mišias.

6. Gruodžio 31 d. (pirmadienį) palydėsime senuosius metus. Padėkos šv. Mišios mūsų bažnyčioje 23 val. Šią dieną 18 val. Šv. Mišių nebus.

7. Sausio 1 d. (antradienį) Švč. Mergelės Marijos Dievo Gimdytojos privaloma šventė. Šią dieną Popiežius visus ragina melstis už taiką: šeimose, valstybėse, pasaulyje.
Tikintieji, kurie šią dieną bažnyčioje ar koplyčioje pamaldžiai dalyvauja iškilmingai giedant arba recituojant himną „O Dvasia, Viešpatie, nuženk“ gali pelnyti visuotinius atlaidus. Sausio 1 d. šv. Mišios mūsų bažnyčioje bus aukojamos 10, 12 ir 18 val.

8. Svarbi informacija norintiems sudaryti bažnytinę santuoką. Norime Jums priminti, jog nuo 2019 m. sausio 1 d. įsigalioja naujas užsiregistravimo Santuokos sakramentui terminas. Jūsų Santuoka galės įvykti ne anksčiau kaip 5 mėnesiai nuo užsiregistravimo parapijos raštinėje ir Šeimos centre dienos. Nusprendus tuoktis bažnyčioje kviečiame kuo anksčiau užsiregistruoti ir pradėti sužadėtinių pasirengimo santuokos sakramentui kursus.