Kan. J. Tumo - Vaižganto pėdsakais Mosėdyje

„Laimės ieškojau kitiems - pats laimingas tapau“ - yra ištaręs J. Tumas - Vaižgantas, iškilus Lietuvos dvasininkas, rašytojas, kanauninkas, kurio 150 metų gimimo sukaktį šiemet ir minime.

Sekmadienį mūsų parapijos giesmininkai „Schola Cantorum de Regina Pacis“ savo giesmėmis ir nuostabiais kanauninko J. Tumo - Vaižganto laiškų skaitymas (akt. V. Kochanskytė) ieškojo Vaižganto pėdsakų Mosėdyje.

Tą dieną Mosėdžio parapijoje buvo švenčiami ir šv. Mykolo arkangelo atlaidai. Klebono kan. Egidijaus Zulco pamokslas, įžvalgos ir žemaitiški "pašposavimai" turbūt nepaliko abejingo nė vieno, dalyvavusio šioje šventėje.

Prie mūsų giesmininkų būrio prisijungė ir buvusi choro narė Daiva, jau 15 metų gyvenanti Airijoje.

Apie pietus legendinėje Salantų "Pakalnutėje" neverta net rašyti - išėjome apsčiai sotūs. Atsidėkodami "Pakalnutės" šeimininkei užtraukėme senobinę kontečką. O pakeliui į namus kavos puodeliui giesmininkai dar stabtelėjo, susitikę su Darbėnų klebonu kun. V. Dirvonskiu bei Žemaičių Kalvarijos vikaru kun. V. Daugėla, kurie taip pat šventė šv. Mykolo atlaidus Darbėnuose.

Nuoširdžiai tariame Ačiū Mosėdžio vyr. bibliotekininkei Nijolei Vyniautienei (Skuodo R. Granausko bibliotekos filialas) už šį pakvietimą.

Širdys aukštyn, mintys šviesyn.