Kas sena, praėjo, prasideda nauja!

Tikėjimo studijų grupelė, besirenkanti kiekvieną pirmadienio vakarą, praėjusį pirmadienį užbaigė skaityti Austen Ivereigh knygą „Kataliko balsas“. Kartu su bendraminčiais, lydimi mūsų klebono Mindaugo Šlausto, aptarėme bei diskutavome šių dienų Bažnyčiai itin aktualiomis temomis.

Kas savaitę susitikę karštai diskutavome vis kita tema, kad dar labiau suprastume Viešpaties mums skleidžiamą tiesą. Knyga nebuvo lengva, nes joje pateiktos temos kėlė ginčus, diskusijas ne tik grupėje, bet ir pačiam su savimi.

Paskutinio susitikimo metu, prie bendro vaišių stalo diskusijos ir vėl buvo karštos. Ne tik sudėliojome paskutinius akcentus apie perskaitytą knygą, tačiau ir gyvai diskutavome, ką veiksime ateinantį pusmetį.

Pasirinkome žengti žingsnį pirmyn ir gilintis į vieną iš Bažnyčios dokumentų - Visuotinio Vatikano II Susirinkimo Dogminę konstituciją apie Dievo Apreiškimą "DEI VERBUM“ .

Linkime sau gero ir prasmingo laiko drauge ir su naująja knyga. Dokumento skaitymas prasideda vasario 10 d., pirmadienį, 18.30 val. 2 aukšte virš raštinės. Kviečiame prisijungti!