Katechetai 2019/2020 m.m.

Vaikus Pirmajai komunijai ruošia:

Lina Maurienė (vyr. katechetė)
Aurelija Žitkuvienė
Lilija Grigaitytė
Giedra Statkauskienė
Gitana Kripaitė
 
Pirmajai Komunijai ruošiasi vaikai, sulaukę 10 metų arba lankantys 4 klasę.

Jaunimą Sutvirtinimo sakramentui:

Irina Danilienė
Genovaitė Overlingienė
Liudas Varatinskas
 
Sutvirtinimo sakramentui ruošiasi jaunuoliai, sulaukę 14 metų arba lankantys 8 klasę.

Nuoširdžiai dėkojame parapijos katechetams už pasiaukojantį savanorišką darbą!