Keliaujantis Marijos legionas

Marijos legionieriai birželio 22 d. vyko į piligriminę vienos dienos kelionę. Pagrindinis kelionės tikslas - aplankyti Užluobės Lurdą. Marijos legionierių maldingumo ypatumas - pamaldumas Marijai,  rožinio malda, apaštalavimo darbai (vykdomi ir kelionėse), kelti širdis link Dievo, link Jėzaus. Po tokio ilgo karantininio suvaržymo ši išvyka į Žemaitiją - tiesiog atgaiva visai mūsų legiono bendruomenei.

Užluobės Lurdas - tai unikali vieta, tarsi paslėpta nuo „negeros akies“, išlaikiusi visus politinės priespaudos persekiojimus, vietinių žmonių prižiūrima ir išpuoselėta, įrengta prie upės 1936-1938  m. vietinio ūkininko pastangomis, kaip padėka Mergelei Marijai už patirtas malones.

Virš Lurdo grotos kabo užrašas - Ligonių Sveikata. Tai taip aktualu kiekvienam, besimeldžiačiam prie Marijos. Juk mums taip reikalingas Motinos Marijos užtarimas, tiek fiziniuose negalavimuose, tiek ir patiriantiems dvasinius išgyvenimus. Maldas pravedė ir intencijas skatino išsakyti kelionės sumanytoja, ilgametė legiono prezidiumo narė, piligriminių išvykų organizatorė – p. Dalia Kemundrienė.

Kelionėjei dar aplankėme ir pasigrožėjome Mosėdžio miesteliu, Vaclovo Into įrengtu akmenų muziejumi, prie garsiojo Barstyčių akmens stabtelėjome atokvėpio valandelei ir pasislėpę nuo akinančios saulutės pavėsineje, vaišinomės bendroje agapėje.

Keliones kulminacija - Karališkoji bazilika -Žemaičių Kalvarijos šventovė. Šeimos Karalienės Marijos paveikslas prikaustė mus visus savo Motinišku Žvigsniu. Mes, Marijos vaikai, melsdami Gailestingumo vainikėlį, pavedėme Marijai visus savo džiaugsmus ir rūpesčius.

Na, ir jau artėjant link namų, paskutinė stotelė buvo Kretingos žiemos sode įrengtas Saulės laikrodis ir kalendorius. Viso šio projekto idėjos autorė ir sumanytoja Marijos legiono kandidatė p. Rita Gorodeckienė. Ji supažindino ir perteikė pagrindinę projekto meninės vertės mintį, buvo labai įdomu visai tai išgirsti iš pačios autorės lūpų.

Dėkojame kartu su mumis keliavusiems kun. Rolandui Kazlauskui ir saleziečiui vienuoliui kun. Aleksui, bei kartu keliavusiems namų maldininkams ir legiono vadovei Reginai Šalnienei.

Mergele Marija, melski už mus!