Ketvirtadienių laikas Viešpačiui

Švelnėjant karantino sąlygoms, esame kviečiami grįžti į savas bendruomenes maldai, giesmei, bendrystei. Per tuos keletą mėnesių visi patyrėme, ką reiškia atskirtis, vienatvė, baimė. Tačiau visuose pavojuose Viešpats sako: "Nebijokite! Aš esu su jumis". Žinoma, būkime drausmingi, atsargūs, bet išlaikykime tikėjimą ir laisvę nuo kaustančios baimės. 

Tad į bažnyčią grįžta maldos grupelės, vaikų ir jaunimo veiklos. Šį kartą - akimirkos iš ketvirtadienių Švč. Sakramento adoracijos, vykstančios po vakaro šv. Mišių. Jei nori pabūti Kristaus artumoje, Jam giedoti, patirti tylą, išdrįsk ateiti. Esi Jo laukiamas.

Laukiamas ir brolių bei sesių bendruomenės.