Ketvirtadienių Švč. Sakramento adoracija

Kiekvieną ketvirtadienį po vakaro šv. Mišių mūsų bažnyčioje vyksta Švč. Sakramento adoracija.

Kviečiame pabūti Viešpaties akivaizdoje su malda ir giesme!