Klaipėdiečių kelionė pas Trakų Dievo Motiną

Praėjusį sekmadienį klaipėdiečiai turėjo atlikti ypatingą misiją. Pamenate votą, Švč. Mergelei Marijai, pakabintą mūsų bažnyčioje kaip padėką už užtarimą pandemijos metu? Šį kartą toks pat votas, pagamintas žemaičių lėšomis, iškeliavo į Trakus. 50 klaipėdiečių ankstų sekmadienio rytą išvyko dalyvauti iškilmingose šv. Mišiose, kurias aukojo JE arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas. Mišių pabaigoje mūsų atneštą votą ir gintarinį Rožinį pašventino ir dar kartą pavedė Lietuvą Švč. Mergelės Marijos širdžiai ir jos galingam užtarimui, kad Ji ir toliau saugotų mus nuo pasaulį apėmusios pandemijos ir kaustančios baimės. JE arkivyskupas ypatingai akcentavo maldos svarbą.

Po šv. Mišių pasistiprinę kibinais, toliau keliavome į Paparčių Betliejaus Mergelės Marijos Ėmimo į dangų ir šv. Brunono vienuolyną. Čia gyvenančios seserys ir buvo šių po Lietuvą pasklidusių votų sumanytojos ir savo rankų darbu prisidėjo prie jų gimimo. Valanda viešnagės prabėgo akimirksniu, besiklausant vienuolyno įsikūrimo istorijos, vaišinantis arbata ir pyragais, žvalgantis aplink vienuolyną. 

Labai dėkojame mūsų parapijos klebonui kun. Mindaugui Šlaustui, lydėjusiam mus šioje kelionėje, parapijietei Lilijai, pasakojusiai Trakų istoriją ir legendas, Editai, priminusiai ilgaamžę votų tradiciją. Dėkojame Paparčių vienuolyno sesėms už šilumą ir draugystę!