Kristaus Karaliaus iškilmė

SKELBIMAI
2020 m. lapkričio mėn. 22 d.

  1. Šiandien švenčiame Kristaus Karaliaus iškilmę ir liturginių metų užbaigimą. Galima pelnyti visuotinius atlaidus, įvykdžius įprastas sąlygas (atlikus išpažintį, priėmus Komuniją, pasimeldus Šv. Tėvo prašoma intencija). Taip pat reikia sukalbėti pasiaukojimo Kristui Karaliui aktą „Mielasis Jėzau, žmonijos Atpirkėjau“. Maldoje prisiminkime ir visus giedotojus, šią dieną mininčius savo globėją šv. Ceciliją.
  2. Visa šio sekmadienio rinkliava skiriama Telšių kunigų seminarijos išlaikymui. Norintiems auką pervesti internetu, bažnyčios gale rasite rekvizitus. Ačiū jums už dosnumą!
  1. Lapkričio 23 d., pirmadienį, minėsime Negimusio kūdikio dieną. Prisiminkime maldoje tas mamas ir tėčius, kuriems pristigo mūsų palaikymo ir jie apsisprendė neleisti gimti naujai gyvybei.
  1. Šiemet dėl pandemijos negalėsime kalėdoti - lankyti jūsų namuose. Tačiau jūs visada laukiami parapijos raštinėje. Iš anksto susitarus telefonu, galite susitikti su kunigu dvasiniam pokalbiui ar išpažinčiai. Taip pat kasdien raštinėje priimame metinę auką bažnyčiai, vadinamą „Kalėda“. Sekmadieniais šią auką po kiekvienų šv. Mišių galite atnešti į pačią bažnyčią prie krikštyklos, kur budės savanoris.
  1. Jau galima įsigyti kalėdaičių Kūčių stalui. Kasdien kalėdaičių galite gauti raštinėje, o sekmadieniais, vengiant susibūrimo, jų galite gauti bažnyčios priekyje prie grotelių.
  1. Lapkričio 29 d., kitą sekmadienį, prasideda advento laikotarpis. Gruodžio 1-23 d. kasdien nuo 15 iki 17.30 val. mūsų bažnyčioje vyks adventinė Švč. Sakramento adoracija. Sekmadieniais Švč. Sakramento adoracija, kaip įprasta, vyks nuo 11.30 val. iki Sumos šv. Mišių. Nebijokime įsipareigoti bent valandėlei ateiti pabudėti maldoje už save ir kitus.
  1. Lietuvos ,,Caritas" ir Lietuvos advokatūra lapkričio 30 - gruodžio 4 d. organizuoja nemokamą teisinę konsultaciją telefonu ar vaizdo skambučiu. Galite konsultuotis civilinės, administracinės, darbo, paveldėjimo, Baudžiamosios, vykdomosios (santykiai su antstoliais) ir kt. teisės klausimais. Registracija parapijos „Caritas“ telefonu 868758020.