Kristaus Karaliaus iškilmė parapijoje

Kristaus Karaliaus, Visatos Valdovo šventėje minėjome gausybę progų.

Šventė prasidėjo jau 10 val. šv. Mišiomis. Mūsų parapijos vaikų ir jaunimo „Zuikių choras“ minėjo šv. Cecilijos dieną. Po jų giedorėlių laukė susitikimas su Telšių kunigų seminarijos rektoriumi kun. dr. Sauliumi Stumbra. Tai buvo geros nuotaikos ir klausimų pliūpsnis! Viską dar labiau paskanino saldus tortas.

Šv. Sumos šv. Mišiose, kurias aukojo Telšių kunigų seminarijos rektorius kun. doc. dr. Saulius Stumbra, prisiminėme, kaip prieš 30 metų tuometinis Telšių vyskupas Antanas Vaičius atkūrė Telšių Kunigų seminariją, paminėjome mūsų vyskupo Kęstučio Kėvalo 7- ąsias konsekracijos metines.  Seminarijos rektorius dėkojo visiems, tuos 30 metų savo maldomis ir aukomis remiančius seminariją, kuri išugdė virš 100 kunigų.

Parapijos giesmininkai - Sumos choras, polifonijos ansamblis „decOrata“, grigališkojo choralo studija „Schola Cantorum de Regina Pacis“ savo giesme taip pat paminėjo savo globėją šv. Ceciliją.

Po Sumos visis parapijos chorai dar padovanojo po keletą giesmių, o „Caritas“ savanoriai, kaip ir kiekvieną sekmadienį, vaišino arbata. Sveikinimo žodį tarė ir Seimo narys Rimantas Dagys, linkėjęs giesmininkams būti garsiu Bažnyčios balsu pasaulyje. Tegu jo linkėjimas išsipldo kiekvieno mūsų gyvenime.

Iškilmigas Sumos šv. Mišias tiesiogiai transliavo Marijos Radijas.

Tegu Kristus Karalius laimina mūsų parapiją ir visus, įvairiomis tarnystėmis prisidedančius, kad čia būtų gera ir jauku ateiti sutikti Dievą ir žmones.