Kristaus Krikšto iškilmė

SKELBIMAI
2020 m. sausio mėn. 12 d.

 

  1. Šiandien švenčiame Viešpaties krikšto šventę. Tai paskutinė Kalėdų laikotarpio diena. Rytoj prasideda eilinis liturginis laikas.

  2. Rytoj sausio 13-oji – Laisvės Gynėjų diena. maldos Už Tėvynę Lietuvą bei už žuvusius jos gynėjus melsimės 18 val. šv. Mišiose.

  3. Sausio 18 d., šeštadienį, prasideda maldų už krikščionių vienybę aštuondienis. Sausio 18-25 d. įprastomis sąlygomis, giedant arba recituojant, maldą „Visi tebūna viena...“ galima pelnyti visuotinius atlaidus.

  4. Sausio 26 d., sekmadienį, švęsime Dievo Žodžio sekmadienį. Popiežius Pranciškus ragina mus vis uoliau skaityti Šventąjį Raštą, giliau jį apmąstyti ir drąsiau skelbti. IV a. gyvenęs Biblijos vertėjas, teologas šv. Jeronimas sakė: „kas nėra susipažinęs su Biblija, tas nepažįsta Kristaus“.

  5. Marijos radijas dėkoja visiems rėmėjams, savanoriams ir maldoje palaikantiems klausytojams už bendrystę praėjusiais metais. Radijo vadovų pasirašytą padėką galite perskaityti bažnyčios skelbimų lentoje.

  6. Gautas naujas "Artumos" numeris, kurio tema - "Dievui - taip, Bažnyčiai - ne". Kodėl einu arba neinu į bažnyčią. Šiame numeryje rasite ir visada aktualią temą - kaip elgtis bažnyčioje. Žurnalą galite įsigyti knygynėlyje arba bažnyčios gale.