Kristaus Kūno ir Kraujo iškilmė

Šis laikas - pilnas Dievo malonių. Kiekvieną sekmadienį švenčiame vis kitą iškilmę, primenančią mums apie Dievo dovanas. Praėjęs sekmadienis buvo skirtas Kristaus Kūno ir Kraujo šventei - Devintinėms.

Ko mus moko ši šventė? Paprasčiausiai, nuoširdaus pasitikėjimo Jėzaus žodžiais, kai Jis sakė, jog yra mums valgis ir gėrimas. Tai reiškia, Jis yra Tas, be kurio mes neišgyventume. Kristus yra pasakęs: "Kas tiki mane, turės amžinąjį gyvenimą." 

Pasiryžkime patikėti, kad Jėzus pasiliko duonoje ir vyne, kad mūsų gyvybei nieko netrūktų. To pasiryžimo išraiška Devintinių šventėje mums yra procesija paskui Švč. Sakramentą. Patikėjome Jo žodžiu ir einame paskui Jį, ir esame Jo laiminami.

Šioje gražioje šventėje ir mūsų jaunieji parapijiečiai pirmą kartą priėmė šv. Komuniją. Prisiminkime juos maldoje, kad nuolat alktų Dievo žodžio ir Gyvosios Duonos.