Kur gyveni?

Rudenėjant ir tamsai vis daugiau užimant mūsų laiko, praėjusį šeštadienį Klaipėdos katalikų bendruomenė pakvietė pasisemti šviesos ir neleisti įsisiautėti vienišumui ir liūdesiui.

Klaipėdos kultūros centre „Žvejų Rūmai“ vyko jau ketvirtoji Atsinaujinimo diena Klaipėdos mieste, sutraukianti virš 1000 dalyvių iš visos Klaipėdos apskrities.
Renginio organizatoriai tikisi, kad tradicine tampanti Atsinaujinimo diena yra šventė, skirta visiems, ieškantiems atsakymų į svarbius gyvenimo klausimus. Visiems, kurie pavargo ieškoti vieni ir nori būti sustiprinti. Šis renginys tampa stiprios ir atviros bendruomenės švente, susitikimų, pokalbių, atradimų diena.

Šiais metais renginyje, pavadintame „Kur gyveni?”, troškome kalbėti apie Eucharistiją - apie Dievo Buveinę tarp mūsų. Apie Dievo Žodį ir Gyvąją Duoną. Apie tai, kaip arti mūsų yra Viešpats. Tereikia įsiklausyti, įsižiūrėti ir įsimylėti! Kaip? Gal dėkojant už viską, kuo esame apdovanojami, gal pasitarnaujant kitam. Gal būnant adoracijoje ir žvelgiant į Ostijos šviečiantį gabalėlį. 

Apie Dievo žodį šventėje pranešimą skaitė pirmojo katalikiško vaikų darželio Lietuvoje įkūrėja ir jo vadovė sesuo Viktorija Voidogaitė CC. Sesuo lydi ir ugdo jaunus mokytojus, pasirinkusius atkurti ir tęsti krikščioniškąją pedagogiką Lietuvoje. Jau 15 metų sesė Viktorija eina greta jaunų žmonių, padeda jiems įveikti tikėjimo kelyje pasitaikančias baimes, iššūkius ir netikrumą. Taip pat girdėjome biblistą, Šventojo Rašto studijas baigusį Romos Biblikumo institute, kunigą Algirdą Akelaitį, kalbėjusį mums apie realų Dievo buvimą Eucharistijoje. Kunigą Algirdą daugelis Lietuvos tikinčiųjų pažįsta iš įvairių diskusijų, straipsnių, nagrinėjančių Šventojo Rašto ar maldų vertimo problematiką. Ne vieną kunigo Algirdo paskaitą Šventojo Rašto tema galime rasti ir Youtube kanale. Tai išties puikiai žodį valdantis ir netikėtą žvelgimo kampą atrandantis lektorius.

Atsinaujinimo dienos metu giedojo jungtinis Klaipėdos, Gargždų, Kretingos šlovintojų choras, vadovaujamas meno vadybininkės, pianistės, vargonininkės Audronės Juozauskaitės. Šiemet choro giedamos giesmės itin sutelkė mus maldai ir mąstymui, kas yra Tas, kuris pasiliko Duonos gabalėlyje.

Renginio kulminacija, kai galėjome švęsti tai, apie ką kalbėjome, – Šv. Mišios, kurioms vadovavo Telšių vyskupas Kęstutis Kėvalas. Jose taip pat kartu meldėsi mūsų buvęs klebonas generalvikaras kan.  Vilius Viktoravičius, svečiai kunigai. Prieš šv.Mišias puikius akcentus mums sudėliojo trečias mūsų svečias - liturgistas kun. Mindaugas Grigalius.

Jau antrus metus Klaipėdos atsinaujinimo dienos renginį vedė aktorė Eglė Jackaitė, kurios poetiškas žodis lydėjo visos šventės metu.

Šventę jau ne pirmus metus puošė br. Carlo Bertagnin OFM ir Klaipėdos technologijų mokymo centro dėstytojos bei studentės. Šventės dalyvius sočia kareiviška koše vaišino Lietuvos Karinės Jūrų pajėgos, Lietuvos didžiojo kunigaikščio Butigeidžio dragūnų batalionas bei Klaipėdos skautai. Renginio metu veikė vaikų kambarys ir rami maldos erdvė, skirta asmeniniams pokalbiams su dvasininku ar išpažinčiai. Renginį "valdė" apie 50 savanorių, puošusių erdves, lydėjusių visą dieną ir palaikiusių tvarką. O ypatingai į šią šventę mus jau nuo metų pradžios lydėjo maldos žmonės (jų taip pat apie 60). Renginį įamžino fotografai Vaida Stučinskaitė ir Edvinas Bružas bei filmavo ir konferencijų įrašais rūpinosi Reda ir Mindaugas Čičiūnai.

Išties, visiems esame iš širdies dėkingi, kad atsiliepiate savo darbu, tarnystėmis ir malda, ir galime kartu švęsti tikėjimo dovaną!

Klausėme "Kur gyveni, Mokytojau?" Ir tai klausimas ne vienai dienai, ir atsakymas tebūna ne vienai dienai. Ieškokime ir tikėkimės atrasią...

"Būna Siela namuos, būna Siela blaškoma vėjo...
Taip gerai, kad Tavim patikėjau!
Žengiu smėliu – basa, kad išlikt Dabarty! 
Kad sutikus Tave, Dieve, 
Savęs aš paklausčiau: Kur gyveni?" (Aktorė Eglė Jackaitė)

 

P.s. Pirmosios konferencijo įrašą jau galite pažiūrėti Youtube Klaipėdos dekanato kanale.

Goda Povilaitytė