Maldos ir bendrystės vakarai

Grįžta maldos vakarai už Klaipėdos atsinaujinimą! Birželio 11 d. 18 val. susitikime šv. Juozapo Darbininko bažnyčioje (Smiltelės g. 27). Po šv. Mišių meditacijos su Šv. Raštu valandėlė Viešpaties artumoje.