LT RU PL EN DE IT
Pamaldų laikas
Sekmadieniais, švenčių dienomis:
8.00, 9.00, 10.00, 12.00, 18.00
Šiokiadieniais:
8.00, 18.00
Mūsų kontaktai
Adresas: Rumpiškės g. 6
Tel.: 8-46-410 120
Mob.: 8-601-64256
El.p.: mtkparapija@gmail.com
Mus galite rasti čia
Gaukite naujienas

Marijos Legionas

 
Marijos Legionas

Marijos legionas yra tarptautinė pasauliečių katalikų vyrų ir moterų draugija. Jos nariai su vyskupo ordinaro ir parapijų klebonų leidimu dirba dvasinius gailestingumo darbus parapijose. Vadovaujami kunigų, jie padeda pažinti tikėjimo mokslą ir tapti geresniais katalikais.

Legionas įkurtas 1921m. Dubline, Airijoje. Įkūrėjas – Pranas Dufas, Airijos pilietis (1889 – 1980m.). 1996 m. Dublino arkivyskupas Dr. Desmondas Konely pradėjo Prano Dufo kanonizacijos bylą.

Marijos legionui gali priklausyti visi praktikuojantys katalikai nuo 18m. amžiaus. Legione yra ir jaunimo – nuo12 iki 18m. – skyrius.

Marijos legiono struktūrą sudaro Prezidiumas, kuris vienija 4 narius: pirmininką, vicepirmininką, iždininką ir sekretorių. Prezidiumui priklauso ir aktyvieji legiono nariai, kurie kiekvieną savaitę sutartu laiku susirenka maldai ir įvykdytų gailestingumo darbų ataskaitai. Susirinkimo trukmė – 1,5val. Gausus būrys tikinčiųjų, kurie meldžiasi legiono nustatytas maldas, vadinami maldos pagalbininkais. Jie nelanko kassavaitinių susirinkimų, tačiau kelis kartus metuose atvyksta kviečiami Prezidiumo, ypač į metinę Acies šventę, kuri švenčiama po Švč. Marijos Apreiškimo šventės kovo 25d. Marijos Taikos Karalienės parapijos legionas šiandien vienija apie 10 aktyviųjų narių ir apie 350 maldos pagalbininkų. Privalomos legionieriaus maldos – Rožinis ir kasdienis „Tesseros“ knygelės skaitymas. Be to, aktyvusis Marijos legiono narys įsipareigoja:

1.    kas savaitę lankyti vietinį narių susirinkimą,
2.    kas savaitę bent dvi valandas dirbti apaštalinį darbą:

•    poromis nešti klebono linkėjimus, žinias žmonėms;
•    skatinti dalyvauti Šv. Mišiose;
•    raginti krikštyti kūdikius, o paaugusius vaikus laiku katechizuotis;
•    lankyti ligonius namuose ar ligoninėse;
•    gyvenančius be santuokos sakramento raginti susituokti bažnyčioje;
•    pakviesti sunkiai sergantiems ligoniams ar seniems žmonėms kunigą, kad suteiktų ligonių patepimą;
•    propaguoti Rožinio maldą.

Visi darbai ir maldos skiriami Švč. Marijai. Marijos legiono šūkis – „Per Marijos širdį į Jėzaus širdį“.

Kiekvienas Marijos legionas gauna nurodymus iš kurijos (vyskupijos centro). Kiekvieną mėnesį kurijoje vyksta tos vyskupijos Prezidiumo narių susirinkimas.

Finansinės paramos iš niekur negaunama. Prezidiumai išsilaiko iš aukotojų lėšų.

Marijos Taikos Karalienės parapijos nariai renkasi II katechetikos klasėje: žiemos metu (nuo spalio 1d. iki balandžio 1d.) penktadieniais po 8 val. Šv. Mišių. Vasaros metu (nuo balandžio 1d. iki spalio 1d.) pirmadieniais 08.30 val.

Vadovė: Regina Šalnienė tel. 8 606 98830.

Galerija

Marijos Legionas
Marijos Legionas
Marijos Legionas
Marijos Legionas
Visos teisės saugomos © 2010 Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės Parapija
Sprendimas UAB IT Uostas