Marijos legionas Šilinių atlaiduose

Rugsėjo 8 d. nuo seno žmonės mini Mergelės Marijos gimtadienį, liaudies pamaldume vadinama Šilinių diena. Legionieriams tai ypatingai svarbi diena, todėl šiemet net dviem išvykomis paminėjome Marijos gimtadienį.

Legionierės gražiai draugauja su Kartenos klebonu kunigu Agirdu Lukšu, jo gimtadienis taip pat sutampa su Mergelės Marijos Gimimo švente. Abakų Lurdo grota labai graži ir šventa vieta susitikti bedrai maldai ir padėkai. Kartenos bendruomenė iškilmingai švenčia Marijos gimtadienį ir šiemet pasiruošė vaišių, pasikvietė muzikantus iš Telšių. Marijos grota skendo rožės žieduose, o iš mūsų širdžių sklido malda.

Šv. Mišių aukai vadovavo Palangos dekanas kunigas Kęstutis Balčiūnas, kartu meldėsi ir kunigas Rolandas Kazlauskas atvykęs iš mūsų parapijos, bei kunigas kariuomenės kapelionas Remigijus Monstvilas. Kartenos klebonas kunigas Algirdas labai šiltai bendravo tiek su bendruomenės nariais, tiek ir su svečiais, kiekvienam stengėsi rodyti dėmesį ir padėką už maldas MARIJAI, pabrėžė apie šios šventos vietos svarbą ir reikalingą priežiūrą. Visiems širdyje buvo gera, jautėmės tarsi vaikai – apglėbti Dievo Motinos užtarimo skraiste.

O kita kelionė, skirta pagerbti Švč. Mergelei Marijai, vyko rugsėjo 11 d. – į Šiluvą, į Apsireiškimo vietą, kuri yra viena iš seniausių Marijos apsireiškimo vietų Europoje.

Šiluvą aplanko labai daug piligrimų. Taikos Karalienės legionieriai keletą kartų per metus vyksta į šią šventovę, o sudalyvauti atlaiduose mums reiškia tikrą Dvasinę puotą, kuri šildo sielą ir sugrįžus teikia jėgų ir skatina neužmiršti, kad pasinėrus kasdienybėje ir paskendus buitiniuose rūpesčuose, siela ir toliau džiaugtųsi, kad turime Lietuvoje tokią šventą vietą.

Pakeliui į namus aplankėme gražiąją Tytuvėnų bažnyčią, meldėmės prie šventų atgailos laiptų, šv. Onos paveikslo, o ilgametė piligriminių kelionių organizatorė legionierė Dalia Kemundrienė pravedė visas prasmingas kelionės maldas.

Šventoji Mergelių Mergele, melskis už mus!