Marijos legionas Šiluvos atlaiduose

Rugsėjo 8 d. - Dievo Motinos gimtadienis. Tai laikas, kai visas katalikiškas pasaulis švenčia Marijos gimtadienį su ypatingu nusiteikimu ir pamaldumu, išreikšdami savo nuolankumą Marijai kiekvienam prieinamu ir patogiu būdu - tai ir bažnyčiose, ir įrengtose Marijos Lurdo grotose.

Lietuvoje garsioji Marijos Apsireiškimo vieta yra Šiluva. Didieji Šiluvos atlaidai dar liaudiškajame pamaldume vadinami Šilinių atlaidai.

Marijos Taikos Karalienės Marijos Legionieriai rugsėjo 8-osios rytą išvyko į piligriminę kelionę į Šiluvą, kur jau daugiau kaip 400 metų tikintieji meldžiasi prie Marijos. Prašydami užtarimo įvairiomis savo intencijomis, pavesdami jas Motinai Marijai, kuri yra mūsų visų Dangiškoji Motina.

Taikos Karalienės parapijos klebonas Mindaugas Šlaustas po rytinių Šv. Mišių atėjo išlydėti piligrimų. Palaimino ir palinkėjo gražios ir sėkmingos kelionės, taip suteikdamas išvykstantiems legionieriams šviesios vilties. Nepaisant darganoto oro, nuotaika buvo pakili.

Šiluvoje laikas prabėga akimirsniu. Gera aplankyti Ligonių koplyčią, Apreiškimo koplyčioje melstis ir Bazilikoje suklupti prie didžiojo altoriaus.

Po Šv. Mišių skubėjome apsilankyti piligrimų centre, kur įsigijome katalikiškos literatūros, mugėje paieškojome lauktuvių namiškiams. Grįždami namo, užsukome į nuostabaus grožio Tytuvėnų bažnyčią. Meldėmės prie Šv. Jono Pauliaus II relikvijų, prie stebuklais garsėjančio Šv. Antano paveikslo, prie Marijos Tėvų Šv. Joakimo ir Šv. Onos paveikslo, prašydami užtarimo savo vaikaičiams, meldėmes prie atgailos laiptų.

Pavedėme savo intencijas Marijai ir dėkojome Dievui už gautas malones, už Vyskupų suteiktus Bažnyčios palaiminimus, Šv. Dvasios veikimą. Dėkojome Dievui ir vienas kitam, už maldos bendrystę, už pasidalinimus ir tikėjimo liudijimus.

Kelionės maldas ir užimtumą organizavo ilgametė legiono kelionių organizatorė - piligrimų vadovė p. Dalia Kemundrienė ir legiono sekretorė p. Virginija Krištulienė.

 

                                                                    Ilona Lekstutienė