Marijos legiono kelionė į Marijampolę

Sausio 27 d. minima pal. Arkivyskupo Jurgio Matulaičio Gimimo dangui diena.

1953 m. Romoje  pradėta beatifikacijos byla ir po 34 metų popiežius šventasis Jonas Paulius II Romoje  paskelbė arkivyskupą Jurgį Matulaitį palaimintuoju. 1987 m. amžinos atminties Telšių vyskupas Antanas Vaičius, po paskelbimo Matulaitį palaimintuoju, pabučiavo popiežiui kojas, visos Lietuvos vardu išreikšdamas padėką už šią dovaną Bažnyčiai.

Taikos Karalienės Marijos legionieriai sausio 27 d. išvyko į Marijampolę į palaimintojo Jurgio Matulaičio atlaidus, pasimelsti prie palaimintojo altoriaus ir atnešti palaimintajam bendras legiono ir asmenines intencijas.

Po iškilmingų šv. Mišių ir Lietuvos vyskupų palaiminimo, apžiūrėjome pal. Jurgio Matulaičio muziejų. Labai įdomi ir istoriškai vertinga muziejaus ekspozicija legionieriams atskleidė arkivyskupo Jurgio Matulaičio asmenybę, anot pop. Jono Pauliaus II  „žmogų gyvenusį pagal Dievo širdį“.  

Grįždami namo, stabtelėjome Viešvilėje prie Lurdo pagerbti Dievo Motinos, ir susitikti su Marijos Legiono senu bičiuliu kun. Kęstučiu Pajauju, kuris mus pasitiko tėvišku žvilgsniu ir nuoširdžiu apsikabinimu. Mažoje, išpuoštoje Viešvilės bažnyčioje dar tebemirksėjo Betliejaus žvaigždelės, pasidalinome savo įspūdžiais iš legionierių asmeninių išgyvenimų,  išvykome laimingi ir džiugūs.

Visos ilgos kelionės metu piligrimų vadovė Dalia Kemundrienė pravedė įvairias kelionės maldas ir viktorinas apie šventųjų gyvenimus ir užtarimus maldose, dalino prizus ir pasakojo įspūdžius iš kitų kelionių.

Dėkojame Marijos Nekaltojo Prasidėjimo vargdienių seserų vienuolėms už agapės  bendrystę, muziejaus sesei – gidei, už įdomų pasakojimą. Visiems kartu keliavusiems Šilutės legionieriams ačiū už maldos bendrystę.

„Viešpatie, koks Tu geras. Stebuklingi keliai, kuriais mus vedi. Ačiū Tau už viską“ - iš pal. Jurgio Matulaičio maldos (1925.08.30)           

              

Taikos Karalienės Marijos legionieriai