Marijos legiono kelionė į Telšius

Sausio 13 d. Marijos Legionieriai išvyko į Telšius, aplankyti buvusio parapijos klebono kan. generalvikaro Viliaus Viktoravičiaus. Nuvykę į Telšius, sugužėjome į Katedrą. Šventovės grožis, atsiskleidęs po renovacijos, tiesiog pakerėjo. Kan. Vilius jau laukė mūsų. Susitikimas buvo džiugus ir labai dvasingas, informatyvus, nes kanauninkas su didele meile ir pasididžiavimu pasakojo katedros pagrindinius istorinius aspektus, altorių grožį ir istorinę reikšmę, pasidalino prisiminimais apie savo studijų laiką seminarijoje, parodė šių dienų kunigų seminarijos patalpas, kabinetus, koplyčią, kartu meldėmės prie restauruoto šv. Antano altoriaus, požemiuose prie garbingųjų vyskupų palaikų, grožėjomės Telšių miesto panaorama iš kunigų seminarijos pro konferencijų salės langus.

Labai džiaugiamės viešnage Telšių Katedroje, generalvikaro svetingumu ir organizuotumu, mums, legionieriams parodytu dėmesiu. Viešnagė paliko neišdildomą įspūdį.

Važiuodami namo pro Plungę, norėjome apsilankyti Plungės šventovėje per patį vidurdienį, telefonu kreipėmes į kleboną Vytautą Gedvainį. Labai maloniai mus sutiko įsileisti ir suorganizavo mums trumpą susitikimą su kun. Kęstučiu Motiejaičiu. Atvykusius, mus jau pasitiko kun. Kęstutis ir patarnautojas Robertas, parodė bažnyčios altorius, papasakojo Lurdo istoriją, uždegė žvakes ir kartu su mumis meldė Gailestingumo vainikėlį. Nesinorėjo išeiti... Atsisveikinome tarsi seni bičiuliai ar artimi giminės. Kun. Kęstutis ir patarnautojas Robertas palydėjo mus, ir norėjosi išvykstant mojuoti rankomis ir tarti: "Iki susitikimo mielieji, mes dar sugrįšime. Gal per atlaidus, o gal ir vėl keliaudami kur nors užsuksime pakeliui. Nes žinome, kad Plungėje tarnauja Dievui ir žmonėms pasišventę žmonės.

 

                                   Taikos Karalienės Marijos Legionas