Marijos legiono piligrimystė

Lapkričio 10 d. Marijos legionas vyko į piligriminę kelionę – melstis Vilniaus Aušros Vartų Gailestingumo Motinos atlaiduose. Kartu važiavo ir maldininkės iš kitų parapijų.

Kelionės metu giedojome, kalbėjome Švč. Mergelės Marijos Rožinį, meldėmės į Šv. Dvasią, kalbėjome maldas už dvasininkus – juk malda kelionėse vienija, stiprina keliaujančius ir niekada neprailgsta.

Atvykus į Vilnių, oras nebuvo mums palankus, tad šv. Mišių metu meldėmės šv. Teresės bažnyčioje, esančioje Aušros vartų papėdėje. Po šv. Mišių susitikome su kun. Algirdu Vaickūnu. Išklausėme įdomią katechezę apie Švč. Sakramento adoraciją, jos reikšmę tikinčiojo gyvenime. Kunigas pabrėžė, kad turime melsti Šv. Dvasios, kad gautume gyvo tikėjimo dovaną.

Vėliau dar aplankėme šv. apaštalų Jokūbo ir Pilypo bažnyčią, kuri garsėja stebuklingu Lukiškių Dievo Motinos paveikslu. Vilniaus Lukiškių dominikonai nuo 1684 metų pradėjo užrašinėti per Dievo Motinos atvaizdą patirtų stebuklų liudijimus.

Atvykusios radome tuščią bažnyčią ir pasijutome taip, lyg Motinėlė Marija būtent mūsų lauktų. Čia Jos užtarimui pavedėme visas savo intencijas, padėkas, išsakėme savo troškimus. Sukalbėjome Gailestingumo vainikėlį ir litaniją.

Namo grįžome turiningai ir pamaldžiai praleidusios sekmadienį.Marijos legiono pirmininkė Regina Šalnienė