Marijos Taikos Karalienės atlaidai

Maloniai kviečiame švęsti Marijos Taikos Karalienės atlaidų ir paminėti 60 metų nuo bažnyčios pastatymo!

Šventės programa
Rugpjūčio 22 d., šeštadienį
18 val. šv. Mišios
18.45 val. evangelizacinis vakaras "Šviesa naktyje"
 
Rugpjūčio 23 d., sekmadienį
10 val. šv. Mišios
12 val. Sumos šv. Mišios (gieda parapijos Sumos choras ir Latvijos Operos teatro solistas tenoras Juris Vizbulis)
 
Po 10 ir 12 val. šv. Mišių šventoriuje suneštinės vaišės. O ragaudami "Carito" savanorių pyragų ir arbatos, paremsite parapijos "Caritas" veiklą. 
Susipažinsime ir su parapijoje veikiančiomis maldos, studijų grupelėmis bei giesmininkų kolektyvais. Jūsų lauks žaidimai, loterija, ir šventiška muzika, kuria dovanos pučiamųjų kvintetas.
 
Statykime bendruomenę kartu!