Mažų dalykų šventumas

„Kas ištikimas mažmožiuose, tas ištikimas ir didžiuose dalykuose". Mūsų ištikimybė Viešpačiui atsiskleidžia mažmožiuose. Jei mes neištikimi mažuose dalykuose, kaipgi galime būti ištikimi dideliuose? Tai panašu į troškimą būti kankiniu ir atiduoti visą savo gyvenimą Dievui, tačiau tuo pat metu, dėl tingumo nesugebėti laiku atsikelti ar skųstis šalta sriuba ar šiltu limonadu. Jei negali paaukoti net mažiausios aukos, kaip galėtum paaukoti didelę?

Kokie svarbūs yra maži dalykai! Didis šventumas – tai kiekvieną akimirką nešti savo mažas pareigas. Mūsų šventumas, greičiausiai, nepriklausys nuo pasiryžimo mirti kankinio mirtimi už Kristų. Į šventumą mus nuves tik pasiryžimas kasdien gyventi dėl Kristaus. Kankiniai ne todėl šventi, kad mirė kankinio mirtimi. Jie yra kankiniai todėl, kad prieš tai visą gyvenimą kovojo už šventumą.

Šventieji savo gyvenime, žinoma, yra patyrę ir išskirtinių, nepaprastų akimirkų, tačiau absoliuti jų dauguma gyveno tokį pat gyvenimą kaip ir mes. Jiems taip pat reikėjo ryte laiku atskelti, susitvarkyti kambarius, nevėluoti į mokyklą, studijas, atlikti savo darbus, melstis, laiku eiti miegoti, šypsotis tam, kam nesinori, valgyti tai, kas duota.

Mūsų šventumo priešas yra žymiai galingesnis už mus. Mes jo nenugalėsime nepaprastais, didingais dalykais. Tik daugybe mažų dalykų gali padėti mums pasiekti pergalę (ar, greičiau, Kristaus pergalę). Prisiminkite Dovydo ir Galijoto kovą.  Šis milžinas nebūtų įveiktas kalavijais, strėlėmis ar kariuomenėmis. Jis buvo žymiai stipresnis. Tai, kas jį nugalėjo, buvo nedidelis glotnus akmenukas. Ar pamenate „Hobitą“? Visos viltys buvo sudėtos į šį perpus už kitus mažesnį nykštuką. Burtininkas Gendalfas, pasirinkęs šį mažą nykštuką pavojingai kelionei ir dideliems tikslams pasiekti, taip sakė: „Kartais tikima, kad tik didi galia suvaldo blogį. Bet aš esu tikras, kad blogį geba suvaldyti tik maži paprastų žmonių kasdienos poelgiai. Maži gerumo ir meilės darbai.“ Mūsų šventumo rūmai yra pastatyti iš daugybės mažų plytų.

Švč. Mergele Marija, mūsų Motina, mokyk mus būti ištikimus tuose mažuose dalykuose, kurių kasdien iš mūsų prašo Tavo Sūnus. Daryti tai, ką privalau ir susitelkti ties tuo, ką darau.

Josemaría Escrivá de Balaguer, kunigas, Opus Dei prelatūros įkūrėjas