Naujųjų bažnyčios durų pašventinimas

Praėjusį sekmadienį prieš Sumos šv. Mišias buvo iškilmingai pašventintos naujosios bažnyčios durys. Jas mums padovanojo Vytauto Didžiojo universiteto Miškų ir ekologijos fakulteto Aplinkos ir ekologijos instituto docentas daktaras Algirdas Gavenauskas, teologijos licenciatas Rūtenis Jančius, Kauno statybos ir paslaugų mokymo centro direktorius Ričardas Šeštokas bei meistras Eduardas Žinevičius. 

Už juos ir kitus mūsų parapijos geradarius ir buvo aukojamos šv. Mišios. Eucharistijos šventimas - tai dėkojimas Dievui už Jo malones, Jo gailestingumą, mums ateinantį per kitus žmones. 

Parapijos klebonas kun. Mindaugas Šlaustas tiek homilijoje, tiek padėkos žodyje ne kartą pabrėžė būtinybę dalintis, skleisti gerumą ir būti dosniems savo darbais, dėmesiu. Šios šv. Mišios buvo gera proga padėkoti ir mūsų parapijos žmonėms, prisidedantiems prie jos išlaikymo savo lėšomis, savo darbais ir tarnystėmis. 

Ypatinga padėka nuskambėjo ir UAB "Neringos statyba" vadovui Rikantui Lukavičiui ir jo brigadai, dovanojusiems bažnyčios prieangio apdailos darbus bei mūsų parapijiečiui Arūnui Botyriui, atlikusiam didžiulius ir svarbius elektros darbus.

Esame stiprūs, kai dovanojame ir dalinamės! Tegu Viešpats būna dosnus savo malonėmis visiems parapijos geradariams!