Nuėjus 8 žingsnius

Viešpatie,mokyk mane būti kilniu
Ir tarnauti Tau,kaip Tu tarnavai:
Duoti neskaičiuojant ,
Kovoti nepaisant žaizdų,
Dirbti neieškant poilsio,
Aukotis neprašant jokio atlyginimo,
Išskyrus žinojimą,kad vykdau Tavo valią.
                                                           (šv.Ignacas Lojola)

8 žingsnių programa skirta norintiems pasitikrinti, ar jiems tinka ignaciškojo dvasingumo kelias. Pabaigę šią programą, žmonės rinksis krikščioniškojo gyvenimo bendruomenę ar pasirinks kitą dvasinio tobulėjimo kelią. Šįmet grupelėje dalyvavo 11 žmonių. Kadangi esam priskirti Žemaitijos regionui, mus globojo ir iš Šiaulių pasikeisdamos važinėjo trys palydėtojos, neleisdamos nukrypti nuo temos ir pasidalindamos savo įžvalgomis. Per visą metų programą peržvelgėme savo tikėjimo istoriją, maldą su Šv. Raštu, kas yra dienos peržvalga ir kaip ją taikyti savo kasdienybėje, kokia mano asmeninė misija. Vienas susitikimas buvo skirtas liudijimams, ką man reiškia būti krikščioniškojo gyvenimo bendruomenės nariu. Iš Šiaulių atvyko didesnė grupė ir pasidalino savo mintimis. 7 žingsnį žengėm jau karantino metu, dalijomės raštu - tai buvo naujas iššūkis ir galimybė neskubant, lėtai įsiskaityti į kiekvieno pasidalinimą ir įsigilinus atliepti. Paskutinio susitikimo tema - apsisprendimas. Didelė dovana,kad į šį susitikimą atvyko visos trys mūsų palydėtojos! Po tokių nuoseklių žingsnių padaryti sprendimą buvo lengva, bendruomenėje lieka 10 žmonių!

Dabar grupelė išeina atostogų ir pasimatysime rudenį. O visus, susidomėjusius ignaciškuoju dvasingumu, taip pat rudenį pakviesime į dvasines pratybas padieniui, kitaip dar vadinamas "Eik į savo kambarėlį".

Koordinatorė Lina Ščėsnienė