Parama parapijai

Norėdami paremti parapiją būtiniausioms reikmėms (pvz., Carito veiklai, raštinei ir pan.), galime aukoti internetu mokėjimo paskirtyje nurodydami „Auka“, lėšas pervesdami į parapijos sąskaitą LT677300010002328208.

Svarbi parama Bažnyčiai būtų šv. Mišių užsakymas įvairiomis intencijomis, nes kunigai aukoja šv. Mišias net ir už uždarytų durų bei meldžiasi už tikinčiuosius. Užsakant Mišias telefonu (arba el. p.) ir nesant galimybės perduoti auką į rankas, ją taip pat galima pervesti į parapijos sąskaitą, mokėjimo paskirtyje nurodant „Auka už Mišias“ arba įmesti savo intenciją su aukos suma į bažnyčios aukų dėžutes.


AUKA PARAPIJAI BEI ŠV. MIŠIŲ UŽSAKYMAS LEISTŲ KUNIGAMS PAJUSTI TIKINČIŲJŲ PALAIKYMĄ IR PADĖTŲ ŠĮ LAIKĄ IŠGYVENTI BENDRYSTĖJE SU VIEŠPAČIU IR SU PALAIKANČIAIS PARAPIJIEČIAIS.