Prakartėlės konkurso apdovanojimai

Praėjusį sekmadienį su Kristaus Krikšto iškilme baigėsi šv. Kalėdų laikas. Ir nors Prakartėlė dar džiugins mus iki Grabnyčių, apdovanojome mažuosius parapijiečius, dalyvavusius Prakartėlės konkurse. Džiugu sulaukti tiek daug darbų. Konkurse dalyvavo tiek pavieniai autoriai, tiek kolektyvai. Jauniausiems dalyviams yra 4 m., o vyriausiajai - 62 m.
Tad tebūna tai padrąsinimas kitais metais visiems sukurti Kristaus Gimimo sceną
ir apmąstyti tą ypatingą akimirką.
Dalyvių darbais dar galite pasidžiaugti visą šią savaitę.