Šeimų sekmadienis

Sekmadienį šventėme Šeimų dieną. Į 10 val. šv. Mišias susirinkusios šeimos nešė atnašas ir laiškus Dievui bei buvo laiminamos ypatinguoju palaiminimu, uždedant rankas.

Šį sekmadienį taip pat susirinko vaikai ir jaunuoliai, besiruošiantys I-osios Ko,unijos ir Sutvirtinimo sakramentams. Palydėkime juos malda, kad jie rastų savo vietą mūsų bendruomenėje, jaustųsi reikalingi ir laukiami. Ir, žinoma, augtų tikėjime ir draugystėje su Viešpačiu.