Šeimų sekmadienis

Atėjus adventui, pradedame laukti Kūdikėlio Jėzaus gimtadienio. Tad ir mūsų parapijoje patarnaujantis jaunimas rinkosi į 10-os valandos Šv. Mišias, kurių metu klebonas Mindaugas Šlaustas uždegė pirmąją advento vainiko žvakę. Pranašų žvakė primena mums apie Jėzaus atėjimą.

Po šv. Mišių šeimoms tradiciškai buvo teikiamas palaiminimas.

Pasimeldę skubėjome dekoruoti meduolių. Įvairių formų meduoliai virto tikrais meno kūriniais, kurias vaikai pradžiugino namiškius, bei parapijos senjorus, kurie bendrystei prie arbatos puodelio renkasi po Sumos šv. Mišių.

Ačiū tariame mūsų parapijos klebonui Mindaugui Šlaustui ir adorančių vadovei Ilmarai Noreikienei už suteiktą galimybę pabūti kartu.

Jei norėtumėte prisijungti į šį puikų būrį giedojimui, patarnavimui arba adoravimui, ateikite sekmadieniais 9.30 val. į raštinę - palydėsime jus!

Už nuotraukas dėkojame Ritai Gorodeckienei ir Arūnui Skirgailai.