Sekminės

 SKELBIMAI
2020 m. gegužės mėn.
31 d.

 

  1. Šiandien švenčiame Šv. Dvasios atsiuntimo iškilmę – Sekmines. Suteikiami visuotiniai atlaidai tiems, kurie pamaldžiai dalyvauja pamaldose ir skaito arba gieda himną „O Dvasia, Viešpatie, nuženk“.
  1. Nors po Sekminių baigiasi Velykinis laikas, velykinę išpažintį galima atlikti iki birželio 29 d., apaštalų Petro ir Pauliaus šventės.
  1. Birželio mėnuo skiriamas Švč. Jėzaus Širdies garbei. Eilinėmis dienomis Švč. Jėzaus Širdies litaniją giedosime po vakaro šv. Mišių, o sekmadieniais po 10 val. šv. Mišių.
  1. Birželio 1 d., pirmadienį, minime šv. Justiną, vyskupijos globėją. Melskime šio šventojo užtarimo arkivyskupui Kęstučiui Kėvalui, bei prašykime Viešpaties malonės Telšių vyskupijai sulaukti naujo ganytojo.
  1. Birželio 7 d., kitą sekmadienį, Švč. Trejybės iškilmė.
  1. Kitą sekmadienį taip pat švęsime Tėvo dieną. Išvakarėse, šeštadienį, 17.40 val. bus giedamos gedulinės psalmės, o 18 val. aukojamos šv. Mišios už mirusius tėvus. Sekmadienį 10 val. šv. Mišiose melsimės už gyvuosius tėvus. Mišių pabaigoje teikiamas palaiminimas tėvams. Pamaldų transliaciją galite stebėti Facebook paskyroje Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės parapija.
  1. Šv. Mišioms už gyvus ar mirusius tėvus galite paaukoti:

          - Į aukų dėžutes bažnyčios gale ar priekyje;

          - Atnešdami auką į raštinę;

          - Bankiniu pavedimu, mokėjimo laukelyje nurodę „šv. Mišioms už gyvus (ar mirusius) tėvus“. Parapijos sąskaitos nr.: LT677300010002328208.

  1. Šiandien prieš ir po šv. Mišių renkamos aukos Marijos radijo naujos studijos ir koplyčios statybai. Šią vasarą planuojama užbaigti pastato išorės darbus. Dar laukia didelis iššūkis – visas vidaus ir techninis studijų įrengimas. Pagal galimybes prisidėkime prie katalikiško balso skambėjimo mūsų namuose.
  1. Pradėjome registraciją į parapijos vaikų ir jaunimo stovyklą „Spiečius 2020“. Stovykla vyks liepos 6-11 d. Visus, norinčius dalyvauti, iki birželio 30 d. kviečiame registruotis parapijos raštinėje. Stovykla organizuojama, atsižvelgiant į karantino aplinkybes. Organizatoriai pasilieka teisę stovyklą atšaukti, jei karantino sąlygos būtų sugriežtintos.