Šok, gaudau!

Šok, gaudau!

Tie, kurie meldžiasi, girdi Jėzaus balsą. Jie atpažįsta Jį ne kaip šiaip vieną iš balsų, tačiau jį identifikuoja konkrečiai ir suvokia žinią, naujieną, kurią šis balsas skelbia. Panašiai juk ir motinos, auginančios ką tik gimusius vaikus, nors jie ir negali ištarti dar nei žodžio, tačiau supranta, ko jiems reikia. Mamos ir kūdikio artumas leidžia suprasti, apie ką kalbamasi net be žodžių. Lygiai tokia pati dinamika vyksta ir maldoje. Kuo daugiau mes kalbamės su Dievu, juo daugiau Jo žinios mes suprantame, mes suprantame ir suvokiame, ko Jis iš mūsų nori, kur link Jis mus veda.

Ganytojo balsas suteikia pasitikėjimo ir ramybės visoms avims, kurios seka paskui jį. Jos pasitiki ganytoju, jos pažįsta jo balsą ir dėl to seka paskui jį. O ganytojas savo tvirtomis rankomis jas saugo ir gina. Ir mūsų patirtis su Dievu lygiai tokia pati – nėra saugesnio jausmo, kaip kad žinojimas, jog tu esi Dievo rankose.

Kartą vienas vyras, kuris rūpinosi savo akla dukterimi, akimirkai paliko ją vieną, nes turėjo nueiti į parduotuvę. Netrukus jų namus užpuolė liepsnos. Ugniagesiai uždarė visa gatvę ir iškraustė visus to namo gyventojus. Per garsiakalbį ugniagesių vadas drąsino nespėjusius evakuotis žmones šokti ant specialiai ant žemės įrengto gelbėjimo tinklo, juk tikimybė žūti nuo liepsnų arba apsinuodyti smalkėmis liekant viduje degančio pastato tikrai didžiulė. Visi iššoko, išskyrus akląją mergaitę. Ji taip ir liko stovėti savo bute prie lango, kur įprastai ir laukdavo savo tėvo sugrįžtant. Grįždamas iš parduotuvės tėvas pašiurpo, pamatęs, kas dedasi. Jis paėmė iš ugniagesių vado garsiakalbį ir sušuko: “Mieloji, šok žemyn, kai suskaičiuosiu iki trijų. Čia lauksiu aš, tavo tėtis!” Netrukus, be jokio blaškymosi ji nušoko žemyn. Balsas, kurio ji paklausė, buvo be galo gerai jai pažįstamas...

Šis sekmadienis Jono Pauliaus II buvo paskelbtas pasauline maldos už pašaukimus diena. Mes šiandieną prašykime mūsų dangiškosios Motinos Marijos, kad visi žmonės išgirstų Dievo balsą ir suprastų, koks yra Dievo planas jiems, jų laimingam gyvenimui. Tegul visi išmoksta pasitikėti Juo ir kaip toji akla mergaitė, įšokti į Jo mylinčias rankas. Žinome, nėra saugesnės vietos šioje žemėje, kaip Jo – Dievo ir mylinčio Tėvo rankos. Amen.

Kun. Andrius Vaitkevičius