Susirinkę kambarėlyje

Kas bendro tarp tėvo jėzuito, Tiberiados brolių ir kūdikio? Žinoma, kad dvasinės pratybos pagal šv. Ignacą Lojolą!

Jeigu rimtai, tai ketvirtadienį prasidėjo 33 savaičių kelionė "Eik į savo kambarėlį". Su pratybomis supažindino jėzuitas t. Stasys Kazėnas. Jis pabrėžė, kad labai svarbu, jog maldoje nepamirštume panaudoti savo patirtį, nes juk palaikius ant rankų vaikutį, lengviau mąstyti apie kūdikį Jėzų. Patirtis sutrumpina kelionę nuo proto iki širdies. Jam antrino ir brolis Jonas iš Baltriškių, kuris šią vasarą turėjo galimybę dalyvauti dvasinių pratybų rekolekcijose. Tai skirta ne tik jėzuitams, bet kiekvienam, kas turi troškimą sutikti gyvąjį Dievą savo gyvenime.

Jei norite keliauti drauge, jei trokštate patirti daugiau ir tuo dalintis - dar galite prisijungti spalio 10 d.,ketvirtadienį, po vakarinių šv. Mišių, 3 a.virš raštinės.
Tel. pasiteiravimui 8-65637357 (Lina)