Šv. Antano Paduviečio relikvijų viešnagė

Gruodžio 19 – ąją mūsų bažnyčioje viešėjo didžioji šv. Antano Paduviečio relikvija.

Šiai viešnagei parapija itin rimtai ruošėsi, ne vien prašydama didžio šventojo užtarimo, bet ir stengdamasi paskleisti šią žinią kuo plačiau ir paraginti tiek jauną, tiek vyresnio amžiaus žmogų ateiti į susitikimą su šventuoju ir per jį atnaujinti gyvą ryšį su Viešpačiu.

Šios relikvijų kelionės organizatoriai kvietimui pasirinko giesmės šv. Antanui žodžius: „Jei stebuklo trokšti tu...“. Iš tiesų, ši diena Marijos Taikos Karalienės bažnyčioje parodė, kad žmonės, kokio amžiaus jie bebūtų, yra labai išsiilgę Dievo veikimo ir stebuklo.

Nuo pat sutikimo akimirkos, kai didžioji šventojo relikvija bei kartu keliaujantys du mažesni relikvijoriai (šv. Antano ir Šv. Pranciškaus) buvo įnešti į bažnyčią iki pat vidurnakčio čia plūdo žmonės.

Džiugu, kad į kvietimą atsiliepė Klaipėdos ugdymo įstaigos ir atlydėjo įvairaus amžiaus mokinius į šį išskirtinį renginį. Parapija surengė pasitikimo apeigas, kuomet ypatingu palaiminimu buvo laiminami vaikai, vėliau rinkomės į katechezę apie šv. Antano gyvenimą. Tai simbolių, su kuriais dažniausiai vaizduojamas šventasis, liturgija. Kalbėdami apie šiuos simbolius, prisiminėme svarbiausius šventojo Antano gyvenimo faktus, liudijančius apie jo meilę ir ištikimybę Dievui.
Itin daug apie šventąjį Antaną susirinkusiems pasakojo relikvijas lydintys vienuoliai iš Paduvos – broliai Danielius ir Egidijus.

18 val. kartu su vyskupu Kęstučiu Kėvalu bei gausiai susirinkusiais svečiais kunigais dalyvavome šv. Mišiose, kurias transliavo Marijos Radijas.

Per visą dieną prie šventojo plūdę žmonės tiesė į relikvijorių rankas ar šventojo paveiksliukus. Tačiau, kaip ne kartą pabrėžė broliai iš Paduvos, daug svarbiau ieškoti draugystės su Antanu, kuris dabar gyvena pas Viešpatį, kurti gyvą ryšį, prašyti jo užtarimo ir sekti jo pavyzdžiu. Tik ryšys su gyvuoju Antanu, jei to nori pats Viešpats, gali kurti stebuklus.

Relikvijų viešnagės metu žmonės rašė savo intencijas ir maldas, kurias broliai vėliau parvežė į Paduvą prie šventojo Antano kapo. Tegu užtaria jis mus visuose mūsų reikaluose, ligose, nepritekliuose.

Relikvijorius iškeliavo, tačiau susitikimas su šventuoju gali keisti mūsų gyvenimus. Nes gyvasis šventasis Antanas visada su mumis ir lydi į Viešpaties akivaizdą.
Ačiū visiems savanoriams, ištisą dieną padėjusiems palaikyti tvarką ir dalyvavusiems apeigose. Ačiū visiems, atsiliepusiems ir atvykusiems susitikti su šventuoju Antanu!

 

Foto Vaida Stučinskaitė ir Rita Gorodeckienė