Šv. Mišių vertė

„Vis dėlto, iš visų turtų, kuriuos turi pasaulis, visų didžiausias ir visų brangiausias yra šv. Mišios. Šv. Mišių vertė yra begalinė. Todėl to turto nežinojimas ir nesinaudojimas juo yra viena iš pačių didžiųjų nelaimių, kurios gali ištikti žmogų.

Jei mes žinotume, kokios malonių upės plūsta iš šv. Mišių sieloms, esančioms skaistykloje, mes pasirūpintumėm už jas kuo dažniausiai ir kuo pamaldžiausiai bent dalyvauti Mišiose, nes dalyvavimas Mišiose, nors ir nėra toks svarbus, kaip Mišių aukojimas, vis dėl to jis yra svarbesnis už kitas maldas ir pasninkus.“ (kun. A. Maliauskis, 1932 m.)

Nors pasaulyje ir Lietuvoje siaučia koronavirusas, ir Lietuvos vyskupų nutarimu viešos pamaldos nerengiamos, bažnyčios lieka atviros privačiai maldai bei būtiniausiems asmeniniams tikinčiųjų patarnavimams. Laidotuvės, krikštai ar kiti sakramentai bus teikiami dalyvaujant tik artimiausiems šeimos nariams.

Tačiau joks virusas negali atšaukti privačiai aukojamų šv. Mišių. Todėl šiuo ypatingai sunkiu ir pavojingu laikotarpiu nepamirškime maldos tiek už gyvuosius, tiek už mirusiuosius!

Šiuo karantino laikotarpiu kunigai aukoja privačias šv. Mišias. Tad jei norite, kad būtų aukojamos šv. Mišios devintinių, trisdešimtinių, metinių ar kitomis intencijomis, užeikite į parapijos raštinę susitarti. Šv. Mišios privačiai aukojamos ta pačia tvarka: kasdien 8 ir 18 val.

Parapijos raštinė dirba įprastu grafiku – kasdien, išskyrus sekmadienius, 9.30-13.00 ir 15-17.30 val.

Be to, vakaro šv. Mišios 18 val. kasdien transliuojamos Feisbuko paskyroje Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės parapija.
Per Marijos radiją numatoma kasdien transliuoti šv. Mišias ne tik 12 val., įprastu laiku, bet ir vakare 19 val.
Prieš šv. Mišias 18.30 val. per Marijos radiją melsimės Rožinį, prašydami Viešpaties užtarimo mūsų šaliai.

 

Šventas Dieve, šventas galingasis, šventas amžinasis, pasigailėk mūsų!
Nuo bado, maro, ugnies ir karo gelbėk mus, Viešpatie!
Nuo staigios ir netikėtos mirties saugok mus, Viešpatie!
Savo šventąją Bažnyčią valdyti ir laikyti teikis, meldžiam Tave, Viešpatie!
Mus į tikrąją atgailą atvesti teikis, meldžiam Tave, Viešpatie!
Nuodėmes mums atleisti teikis, meldžiam Tave, Viešpatie!
Žemei vaisių duoti ir išlaikyti teikis, meldžiam Tave, Viešpatie!
O Jėzau, Jėzau, Jėzau, pasigailėk mūsų!
O Marija, Marija Dievo Motina, užtarki mus!