Šv. Pranciškaus tranzitas

Mūsų parapijos grigališkojo choralo giesmininkai "Schola Cantorum de Regina Pacis" ketvirtadienį giedojo šv. Pranciškaus išvakarių šv. Mišiose ir tranzito pamaldose Kretingos Viešpaties Apreiškimo švč. Mergelei Marijai bažnyčioje.

Ši draugystė su Kretingos parapija ir broliais pranciškonais tęsiasi jau keletą metų.

Šv. Pranciškau, melski už mus!