Švč. Kristaus Kūno ir Kraujo iškilmė

SKELBIMAI
2020 m. birželio mėn. 14 d.

  1. Šiandien švenčiame Švč. Kristaus Kūno ir Kraujo šventę (Devintines). Po Sumos šv. Mišių dalyvausime Devintinių procesijoje.

  2. Taip pat minime Gedulo ir Vilties dieną. Kviečiame maldoje prisiminti už Tėvynės laisvę žuvusius bei nukentėjusius brolius ir seseris.

  3. Ateinančius du sekmadienius bažnyčios gale prieš ir po šv. Mišių savanoriai rinks aukas naujam Vilties kryžiui šventoriuje pastatyti ir aikštelei aplink jį sutvarkyti. Senasis kryžius sutrešo, tad toliau jį laikyti buvo pavojinga. Kviečiame aukomis prisidėti prie šios maldos vietos atnaujinimo.

  4. Birželio 19 d., penktadienį, Švč. Jėzaus Širdies iškilmė. Tą dieną taip pat meldžiamės už kunigų šventėjimą bei suteikiami visuotiniai atlaidai tiems, kurie dalyvauja, kalbant maldą „Gerasis Jėzau“.6. Birželio 20 d., šeštadienį, švenčiama Nekaltoji Švč. Mergelės Marijos širdies šventė. 10 val. bus aukojamos iškilmingos šv. Mišios, kurių metu mūsų bažnyčioje bus pakabintas votas – sidabrinė lelijos šakelė. Tai klaipėdiečių padėka Švč. Mergelei Marijai už globą ir užtarimą, kad pasaulį varginanti pandemija mūsų šalyje plačiai nepasklido. Aukokime savo maldas ir pasiryžimus Dievui ir Švč. Mergelei Marijai, kad ir toliau mus globotų. Po šv. Mišių kviečiame pasilikti suneštinėse vaišėse bažnyčios šventoriuje ir dar valandėlę pabūti kartu.

  5. Birželio 24 d., trečiadienį, mūsų bažnyčioje švenčiami šv. Jono Krikštytojo atlaidai. Šv. Mišios bus aukojamos 8, 12 ir 18 val. Po 12 val. šv. Mišių taip pat kviečiame bendrystės valandėlei klebonijos kiemelyje.