Švč. Trejybės iškilmė

SKELBIMAI
2020 m. birželio mėn.
7 d.

 

  1. Popiežius Pranciškus Kauno arkivyskupijos apaštališkąjį administratorių vyskupą Algirdą Jurevičių paskyrė Telšių vyskupu ordinaru. Vyskupo Algirdo įžengimas į Telšių Šv. Antano Paduviečio katedrą numatytas birželio 29 dieną 12 valandą apaštalų šv. Petro ir Pauliaus iškilmėje. Melskime Viešpaties malonių savo naujajam ganytojui!
  1. Šiandien švenčiame Švč. Trejybės iškilmę. Taip pat minime ir Tėvo dieną. Vakar savo maldose prisiminėme mirusius tėvus, o šiandien Dievo malonių meldžiame gyviesiems mūsų tėvams. Šv. Mišių pabaigoje laiminsime visus tėčius.
  1. Birželio mėnuo skiriamas Švč. Jėzaus Širdies garbei. Eilinėmis dienomis Švč. Jėzaus Širdies litaniją giedame po vakaro šv. Mišių, o sekmadieniais po 10 val. šv. Mišių.
  1. Birželio 14 d., kitą sekmadienį, švęsime Kristaus Kūno ir Kraujo iškilmę – Devintines. Po Sumos šv. Mišių bus einama Devintinių procesija. Taip pat minėsime Gedulo ir Vilties dieną. Sumos šv Mišiose taip pat kviečiame maldoje prisiminti už Tėvynės laisvę žuvusius bei nukentėjusius tautiečius.
  1. Birželio 20 d., šeštadienį, 10 val. bus aukojamos iškilmingos šv. Mišios, kurių metu mūsų bažnyčioje bus pakabintas votas – sidabrinė lelijos šakelė. Tai klaipėdiečių padėka Švč. Mergelei Marijai už globą ir užtarimą, kad pasaulį varginanti pandemija mūsų šalyje plačiai nepasklido. Aukokime savo maldas ir pasiryžimus Dievui ir Švč. Mergelei Marijai, kad ir toliau mus globotų.
  1. Nuo birželio 12 d. iki 14 d., kitą savaitgalį, mūsų jaunieji parapijiečiai priims Pirmąją Komuniją. Palydėkime juos malda, kad prasidėjusi draugystė su Kristumi, tęstųsi visą gyvenimą.
  2. Ateinančius du sekmadienius bažnyčios gale prieš ir po šv. Mišių savanoriai rinks aukas naujam Vilties kryžiui šventoriuje pastatyti ir aikštelei aplink jį sutvarkyti. Senasis kryžius sutrešo, tad toliau jį laikyti buvo pavojinga. Kviečiame aukomis prisidėti prie šios maldos vietos atnaujinimo.