Sveiki sulaukę šventų Velykų!

Mielieji, būkite pasveikinti su šv. Velykomis! Šventuoju Prisikėlimu tesaugo mus Viešpats Jėzus Kristus!