Šventoji Šeima

Šventoji Šeima

Šį sekmadienį minime Šventąją Šeimą – Jėzaus Kristaus, Švč. Mergelės Marijos ir Šv. Juozapo Šeimą.

Minime šeimą, kuri turėtų būti brangi kiekvienam tikinčiajam. Jos centre - Jėzus Kristus, kurį laikome savo Viešpačiu, savo Gelbėtoju, Išvaduotoju iš nuodėmės vergovės. Šalia Jo - Švč. Mergelė Marija, Dievo Motina, kuri atsidavusi sekė savo Sūnų, išgyvendama kančią, matydama įvykius, kuriuos patyrė Jos Sūnus Jėzus Kristus. Ir Šv. Juozapas, Marijos sužadėtinis. Jis buvo tas, kuris brangino, rūpinosi, saugojo savo šeimą ir buvo šeimos ramstis. Matome, kad ši Šventoji Šeima yra tobula. Mums tikintiesiems, tai tikras tobulos krikščioniškos šeimos pavyzdys. 

Kokias vertybes galėtume atrasti, žvelgdami į šią Šventąją Šeimą? Galime įžvelgti rūpestį, atsidavimą, pagarbą, meilę. Kokios gražios šeimos vertybės, gyvenant mažojoje bendruomenėje! Argi nenorime, kad mūsų šeimoje vyrautų gražios krikščioniškos vertybės, kurios įneštų mūsų šeimose ramybę, tarpusavio supratimą, pagarbą vieni kitiems? Ar šios vertybės svarbios tik mūsų šeimose? Ar nėra svarbios ir mūsų tikinčiųjų, didžiulėje krikščionių bendruomenės, šeimoje? 

Gyvename tikinčiųjų bendruomenėje, tad esame viena didelė šeima, tad mums visiems ypač svarbu išlikti šeimyniškais vieni su kitais. Nebūti abejingais, kai reikia kam nors pagalbos, džiaugtis su tais, kuriuos aplanko džiaugsmas, palaikyti tuos, kurie liūdi, kurie išgyvena skausmą, kančią. Suprasti, kad esame šios didžios krikščionių bendruomenės šeimos dalis, yra išties nuostabu, tad ir savo maldose prašykime, kad Šventoji Šeima būtų mūsų krikščioniškos šeimos pavyzdys, kad būtų krikščioniškų šeimos vertybių pavyzdys, ir kad trokštume pagal tai gyventi. Amen

Kun. Rolandas Kazlauskas