Šventoji šeima

SKELBIMAI
2018 m. gruodžio mėn. 30 d.

 

1. Šiandien švenčiame Šventosios Šeimos šventę. Šiandien vyksta oficiali Telšių vyskupo Kęstučio Kėvalo vizitacija mūsų parapijoje. Jos metu vyskupui bus pateikiama išsami ataskaita apie parapiją, jos veiklą, pastoraciją. 12 val. vyskupas aukos šv. Sumos Mišias.

2. Gruodžio 31 d. (pirmadienį) palydėsime senuosius metus. Padėkos šv. Mišios mūsų bažnyčioje 23 val. Šią dieną 18 val. Šv. Mišių nebus.

3. Sausio 1 d. (antradienį) Švč. Mergelės Marijos Dievo Gimdytojos privaloma šventė. Šią dieną Popiežius visus ragina melstis už taiką: šeimose, valstybėse, pasaulyje.
Tikintieji, kurie šią dieną bažnyčioje ar koplyčioje pamaldžiai dalyvauja iškilmingai giedant arba recituojant himną „O Dvasia, Viešpatie, nuženk“ gali pelnyti visuotinius atlaidus. Sausio 1 d. šv. Mišios mūsų bažnyčioje bus aukojamos 10, 12 ir 18 val.

4. Kitą sekmadienį (sausio 6 d.) Viešpaties apsireiškimo šventė: Trys Karaliai. Šia  dieną pašventinta kreida tikintieji žymi savo namų duris simbolinėmis trijų karalių (Kasparo, Merkelio ir Baltazaro) vardų pirmosiomis raidėmis.

5. Svarbi informacija norintiems sudaryti bažnytinę santuoką. Norime Jums priminti, jog nuo 2019 m. sausio 1 d. įsigalioja naujas užsiregistravimo Santuokos sakramentui terminas. Jūsų Santuoka galės įvykti ne anksčiau kaip 5 mėnesiai nuo užsiregistravimo parapijos raštinėje ir Šeimos centre dienos. Nusprendus tuoktis bažnyčioje kviečiame kuo anksčiau užsiregistruoti ir pradėti sužadėtinių pasirengimo santuokos sakramentui kursus.