Šventoji Šeima

SKELBIMAI
2019 m. gruodžio mėn. 29 d.

  1. Šiandien švenčiame Šventosios Šeimos šventę. Meldžiame ir mūsų šeimoms Dievo palaimos, ištvermės sunkumuose bei teikiame joms palaiminimą.

  2. Gruodžio 31 d. (antradienį) palydėsime senuosius metus. Padėkos šv. Mišios mūsų bažnyčioje 23 val. Šią dieną 18 val. šv. Mišių nebus.

  3. Sausio 1 d. (trečiadienį) Švč. Mergelės Marijos Dievo Gimdytojos privaloma šventė. Šią dieną Popiežius visus ragina melstis už taiką: šeimose, valstybėse, pasaulyje.

         Tikintieji, kurie šią dieną bažnyčioje ar koplyčioje pamaldžiai dalyvauja iškilmingai giedant arba recituojant himną „O Dvasia, Viešpatie, nuženk“
         gali pelnyti visuotinius atlaidus. Sausio 1 d. šv. Mišios mūsų bažnyčioje bus aukojamos 10, 12 ir 18 val.

  1. Sausio 6 d., pirmadienį, Viešpaties apsireiškimo šventė: Trys Karaliai. Šią dieną pašventinta kreida tikintieji žymi savo namų duris simbolinėmis trijų karalių (Kasparo, Merkelio ir Baltazaro) vardų pirmosiomis raidėmis.

  2. Sausio 6 d., Trijų Karalių iškilmėje, 18 val. šv. Mišiose giedos Klaipėdos choras „Aukuras“, gros Klaipėdos brass kvintetas. Kalėdinės muzikos koncerte po Šv. Mišių šventinę programą dovanos Palangos orkestras. Skambės gražiausi kalėdiniai kūriniai chorui bei pučiamiesiems.

  3. Ačiū už jūsų dosnumą, aukojant ilgai negendančius maisto produktus į „Pasninko dėžę“. Paaukojote 519 vnt. maisto produktų. Gausiu šv. Kalėdų stalu džiaugėsi vieniši seneliai, neįgalieji, gausios šeimos – iš viso 41 asmuo.

  4. Dėmesio! Skelbiamas Prakartėlės konkursas. Galima ją nulipdyti, sukonstruoti, arba tiesiog paimti iš bažnyčios paruoštus trafaretus ir juos nuspalvinti, ar išradingai dekoruoti. Jau atliktus darbus reikia sunešti iki gruodžio 31 d. Gražiausieji darbai bus apdovanoti sausio 12 d. po 10 val. šv. Mišių! Neužmirškite užrašyti savo vardo, pavardės ir telefono numerio.