Tai toji naktis!

Didįjį Šeštadienį visa Bažnyčia nuščiuvusi budėjo prie Kristaus kapo. Tai laikas, kada Jis, nužengęs į pragarus, ištiesia ranką ir Tėvui parveda visus nuo pasaulio sukūrimo gyvenusius teisiuosius žmones. Tuos, kurie Zacharijo giesmėje yra vadinami tūnantys tamsoje ir mirties ūksmėje. Dabar, sutaikinti su Dievu per Kristaus auką, jie keliauja į Dievo artumą.

o Keliaujančioji Bažnyčia, visi mes, didįjį Šeštadienį nuo pat ryto dalyvavome Švč. Sakramento adoracijoje. Kas valandą pasikeisdami, parapijos kunigai lydėjo mūsų budėjimą maldomis ir mąstymais. Šiuolaikinių technologijų dėka, šią visos dienos adoraciją parapijos Facebook paskyroje stebėjo ir visi norintys.

Velyknakčio pamaldos šiemet taip pat buvo kitokios, nei esame įpratę dalyvauti. Nesant pamaldose žmonių, nebuvo šventinama nei ugnis, nei vanduo. Nebuvo Krikšto apeigų, kurioms mūsų parapijoje taip ruošėsi net keliolika suaugusiųjų... Iš tiesų, palaikome juos maldoje ir kartu sua jais laukiame jų šventės, kada per Krikštą jie taps Dievo vaikais ir mūsų broliais bei sesėmis.

Ir vis dėlto, dėkojame Dievui, kad Jo būties slėpiniai yra nepavaldūs mūsų žemiškajam gyvenimui. Kad ir tuose suspaudimuose galėjome minėti Prisikėlimo paslaptį ir semtis iš jos džiaugsmo ir vilties. Vilties, kad Viešpats, išvedęs mus iš nelaisvės, lydi į Pažadėtąją Žemę, kur būsime saugūs, sotūs ir džiugūs. Ir kaip Mozė, giedosime Jam, nes Jo šlovė didinga. 

Sekmadienio rytą, švęsdami tuščio kapo atradimą, su ilgesiu prisimename gražią lietuvišką tradiciją eiti procesijoje aplink bažnyčią. Šiemet, skambant bažnyčių varpams, sulaikome džiaugsmą savo širdyse ir apkabinimus šventų Velykų proga pasilaikome vėlesniam laikui. 

Viešpatie, išsaugok mūsų širdyse tą šventės džiaugsmą. Išsaugok šią atskirtumo patirtį. Kad kai negandos praeis, su dėkingomis širdimis ir pasiilgimu galėtume vieni pas kitus skubėti ir dalintis tuo, ką būsime supratę, išgyvenę. Ko bus pilnos mūsų širdys.

Ir šiandien, kai Dievo dar nepažįstantys žmonės mūsų klausia: "Kur tas jūsų Dievas? Kodėl Jis tyli ir leidžia tokias baisybes?", mes galėtume su giedromis širdimis ir viltimi ištarti: "Jis už mus tuos baisumus iškentėjo, už mus numirė. Už mus ir mums prisikėlė. Iš tiesų prisikėlė!"

Sveiki sulaukę šventų Velykų!

 

Už puikią Didžiojo Tridienio ir Šv. Velykų transliaciją dėkojame Livevideo komandai - Mariui, Modestui ir Edgarui.