Tėvo diena

Šiandien švenčiame Švč. Trejybės iškilmę bei Tėvo dieną. Labai gražus dviejų švenčių sutapimas. Iš dangiškojo Tėvo, Sūnaus ir Šventosios Dvasios bendrystės ir meilės mokomės žvelgti į savuosius tėčius, juos mylėti ir gerbti, jiems atleisti įvairius netobulumus. Padedami Viešpaties, mokomės atpažinti tėčių rūpesčio ir meilės ženklus mūsų kasdienybėje.

Šeštadienio vakarą meldėmės už mirusius tėčius, prašydami jiems amžinosios šviesos, o sekmadienio šv. Mišios buvo skirtos maldai už gyvuosius tėčius. 

Tegu laimina ir stiprina Viešpats tėčių kantrybę, tvirtumą, ištikimybę savajam pašaukimui. Ir kad kiekvienas tėtis galėtų išgirsti žodžius: "Tėti, noriu būti į tave panašus!"