Titulinių atlaidų šventė parapijoje

Rugpjūčio 22-23 dienomis parapijoje šventėme titulinius Marijos Taikos Karalienės atlaidus. Šiemet jie ypatingi - minime 60 metų nuo bažnyčios pastatymo ir 20 metų nuo jos konsekravimo. 

Atlaidų išvakarėse, šeštadienį, vyko tradicinis evangelizacinis renginys "Šviesa naktyje". Tiesa, dėl pandemijos, šiemet jis prarado platesnį evangelizacinį pobūdį, tačiau vietoje ėjimo į miestą ir praeivių kvietimo užsukti į bažnyčią, didesnis dėmesys buvo skirtas Švč. Sakramento adoracijoje besimeldžiantiems žmonėms. 

Tai buvo išties nepaprastas laikas, kurį gausiai palaimino Viešpats savo artumu. Norisi pasidžiaugti visais maldininkais, sutikusiais įsipareigoti maldai už visiems svarbius reikalus: dėkojome Dievui ir Švč. Mergelei Marijai Taikos Karalienei už mūsų bažnyčios gyvavimą, meldėmės už jos statytojus, kūrėjus, ir dabartinius ganytojus, už vaikus, jaunimą ir jų ugdytojus, šeimas, už parapijos bendruomenę ir jos geradarius. Maldoje stiprinome kunigus, vienuolius, Lietuvos valdančiuosius ir Baltarusijos žmones. Ypatingai mintimis apglėbėme žmones su negalia, kenčiančius ir ligonius, globos namuose gyvenančius senelius ir vienišus žmones. 

Mus pačius prie Švč. Sakramento palydėjo ir savo maldomis užtarė Šeimos kongregacijos sesės iš Vilniaus, ne vienam palikusios gilų įspūdį. 

Sekmadienį, pagrindinę atlaidų dieną, 10 ir 12 val. šv. Mišias aukojo Krekenavos bazilikos rektorius, Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų parapijos klebonas kun. dr. Gediminas Jankūnas. Turėjome nepaprastai puikią progą išgirsti homilijas, pažadinančias mus iš apsnūdimo, įpratimo prie šventų žodžių, kuriuos savo kalbose nuvalkiojame ir paverčiame niekais. 

Po 10 ir 12 val. šv. Mišių parapijos "Caritas" savanoriai surengė pyragų dieną, loteriją, o šventiška muzika širdis pakylėjo pučiamųjų kvintetas. Visi norintys taip pat galėjo susipažinti su parapijoje veikiančiomis grupelėmis, kolektyvais ir organizacijomis. 

Dėkojame visiems, padėjusiems surengti šventę ir joje dalyvavusiems!

Teužtaria mus Taikos Karalienė!