Trijų Karalių išmintis

Trijų karalių išmintis


Trys Karaliai – tai trys išminčiai, kuriuos žmonės įprato vadinti karaliais, nes jie atėjo pagerbti gimusio kūdikio su visa karališka prabanga. Šių trijų išminčių iš Rytų yra išlikę ir vardai. Tai Kasparas, Merkelis ir Baltazaras. Tuo laiku jie ėjo ilgą ir varginantį kelią, kurį rodė ryški užtekėjusi žvaigždė. Kai kurie Šv. Rašto tyrinėtojai tai sieja su reta Jupiterio ir Saturno konjunkcija, kai abi planetos švietė kartu kaip nauja žvaigždė. Ką gi rado atėję išminčiai, ieškantys naujai gimusio karaliaus? Ogi rado skurdžioje aplinkoje - gyvulių tvarte - gimusį kūdikį. Ar tai lauktasis Mesijas, Išganytojas? Išminčiai tuo net nesuabejojo ir ten pat sudėjo savo brangias dovanas. Auksą, kuris teikiamas karaliams, smilkalus, kurie kaip malda kyla į dangų ir mirą, kaip amžino gyvenimo simbolį, nes mira balzamuoti kūnai ilgai išlieka negendantys.

Bet ne dėl dovanų mes prisimename ir garbiname tuos tris išminčius, vadindami juos trimis karaliais. Koks turėjo būti jų gilus tikėjimas, kad po ilgos varginančios kelionės jie skurde atpažintų karalių. „Jie pamatė kūdikį su motina Marija ir, parpuolę ant žemės, jį pagarbino“ – skaitome Mato Evangelijoje (Mt 2,11). Tas jų tikėjimas ir padarė tuos tris vyrus garsius visiems amžiams. Ir tos dovanos buvo tikėjimo dovanos Karaliui, Dievui ir žmogui.

Tikėjimas yra kasdieninė sielos duona, kuri palaiko jos dvasinę gyvybę. Ir jeigu žmogui trūksta geros valios tikėti Dievu, jis, negalėdamas be tikėjimo gyventi, tiki ką nors kita. Bet gal to reikėjo anuomet, Kristaus gimimo laikais? Gi dabar, po dviejų tūkstančių metų pasaulyje daug kas pasikeitė, gyvenimas dabar toks įvairus ir įdomus! Iš tiesų, pasaulis pasikeitė, bet žmogaus siela liko ta pati. Jos nepatenkina žemės  džiaugsmai, laiko greitumas ir laikinumas, neišvengiamas išnykimas. Tikintieji keliauja per žemę su tam tikra ramybe širdy. Netikintieji tai vadina iliuzija, tačiau tam tikrais momentais daug ką už tą iliuziją atiduotų.

Ramybės jums, mieli šios žemės žmonės, kurie dalijamės bendru likimu mūsų trapioje planetoje. Ir gilaus tikėjimo sielos nemirtingumu, kad ir mes, kaip tie Trys Karaliai, nesuabejotume Išganytojo atėjimu. Amen.

Kun. Ferdinandas Žilys