Maldos ir bendrystės vakaras su Klaipėdos universitetu

Rugsėjo 14 d., pirmadienį, vakaro šv. Mišiose meldėmės kartu su Klaipėdos universiteto bendruomene ir už ją. Naujus mokslo metus palaimino šv. Mišias aukojęs JE Telšių vyskupas dr. Algirdas Jurevičius. Kartu meldėsi ir vyskupo generalvikaras kun. Vilius Viktoravičius, parapijos klebonas kun. Mindaugas Šlaustas bei kiti su universiteto bendruomene glaudžiai susiję kunigai - universiteto kapelionas kun. dr. Andrius Vaitkevičius, kun. dr. Saulius Stumbra, monsinjoras prof. dr. Arvydas Ramonas. 

Savo homilijoje JE Ekscelencija vyskupas Algirdas Jurevičius sakė: "Šiandien liturgijoje minime Šventojo Kryžiaus Išaukštinimo iškilmę. Ši šventė atsirado, kai Romos imperatoriaus Konstantino motina šv. Elena, surinkusi žymiausius to metu mokslininkus, leidosi į Švetąją Žemę ir jiems pasisekė atrasti Kristaus Kryžių. Šioje istorijoje svarbu tai, kad to meto mokslo žmonės leidosi į mokslinę ekspediciją ieškoti Kristaus Kryžiaus. Šiandien esame kviečiami atlikti panašią ekspediciją, atrandant jį savo gyvenime. Dievas per tikėjimą mums duoda gyvenimo išmintį. O ar mes būsime mokyti, ar ne, ar pasieksime mokslo aukštumų, ar pasitenkinsime kukliais dalykais - visai nesvarbu. Svarbu, kad būtume atviri Dievo veikimui ir jo išminčiai. Linkiu, kad siekdami mokslo aukštumų, jūs, kaip šv. Elena, atrastumėte mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Kryžiaus išmintį. Pasirinkite ją ir jums išsipildys žodžiai: "Su šiuo ženklu nugalėsi".

Šv. Mišių metu ir po jų giesmes dovanojo Klaipėdos universiteto mišrus choras "Pajūrio aidos" (vadovas doc. Algirdas Šumskis). Sveikinimo žodžius tarė universiteto rektorius prof. dr. Artūras Razbadauskas, klebonas kun. Mindaugas Šlaustas, padėkojęs už bendrystę ir priminęs, kad šios bažnyčios durys visada yra atviros universitetinei bendruomenei.

Po maldos visų laukė universiteto bendruomenė paruoštos vaišės klebonijos kiemelyje.