V eilinis sekmadienis

SKELBIMAI
2019 m. vasario mėn. 10 d.

1. Rytoj minėsime pasaulinė ligonių diena. Visus kviečiame pasimelsti už sergančius, juos aplankyti ir pagal išgales paremti. Mūsų bažnyčioje ryto ir vakaro šv. Mišių metu ligų kamuojamiems ir garbingo amžiaus žmonėms, esantiems be sunkios nuodėmės arba atlikusiems išpažintį, bus teikiamas ligonių patepimo sakramentas. Šv. Mišioms už ligonius galite paaukoti savo auką įmesdami į aukų dėžutę.

2. Klaipėdos miesto šeimos centas sutuoktinių poras kviečia į programą „8 pasimatymai sutuoktiniams“. Susitikimai prasideda vasario 15 d. (penktadienį). Dalyvių skaičius ribotas, todėl būtina išankstinė registracija.

3. Vasario 16-ąją (šeštadienį) Lietuvos Nepriklausomybės dienos proga visus kviečiame maldai už savo šalį. 10.30 val. mūsų bažnyčioje, dalyvaujant Klaipėdos dekanato kunigams, bus aukojamos iškilmingos Šv. Mišios.

4. Kovo mėnesį mūsų parapijos jaunimas besiruošiantis Sutvirtinimo sakramentui vyks į sutvirtinamųjų savaitgalį Telšiuose. Vienam jaunuoliui savaitgalis kainuoja 60 eurų. Todėl kitą sekmadienį po 10 ir 12 val. šv. Mišių jaunimas prašys paaukoti šiai edukacinei išvykai, o už auką atsidėkos dovanodami savo iškeptų sausainių.

5. Ar tiesa, kad norėdamas būti laimingas turi atrasti savo pašaukimą ir juo gyventi? O kas, jei nesupranti, koks tavasis pašaukimas? Ir kas iš viso yra tasai pašaukimas? Ar pašauktieji yra tik kunigai ir vienuoliai, šeimos žmonės? O jei nė vienas iš šių kelių nėra tavo – ar tuomet esi pasmerktas likti nelaimingas? Ir kodėl popiežius Pranciškus kalba apie pašaukimą į šventumą? Atsakymus į visus šiuos klausimus rasite vasario mėnesio Artumos žurnale.